Skorzystaj z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Skorzystaj z dofinansowania na nasze szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dofinansowania na szkolenie?

Skontaktuj się z nami!

Acus Med Szkolenia s.c. zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), w związku z zebraniem w dniu dzisiejszym od Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usługi...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Najczęście zadawane pytania

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to środki pozyskane przez Fundusz Pracy, które przeznaczone są na dofinansowanie szkoleń oraz kursów zarówno dla pracowników jak i pracodawców, aby na bieżąco podnosić swoje kompetencje i umiejętności w zależności od wymagań rynku pracy.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Zasoby KFS przyznaje Powiatowy Urząd Pracy. Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników) mogą uzyskać dofinansowanie nawet na poziomie 100% kosztów kształcenia. Dla pozostałych firm dofinansowanie wynosi 80%

Kto może starać się o dofinansowanie z KFS?

Z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego może skorzystać każdy pracodawca zatrudniający przynajmniej jednego pracownika na podstawie Umowy o pracę na podniesienie kompetencji swoich oraz swojego zespołu.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

Dodatkowo w Urzędzie Pracy osoba, pełniąca rolę doradcy klienta dokładnie doradzi i udzieli instrukcji w jaki sposób prawidłowo należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Środki z dofinansowania KFS przekazywane są na konto, które zostało wskazane przez pracodawcę na wniosku. Obowiązkiem osoby korzystającej z dofinansowania jest dostarczenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie danych szkoleń do Urzędu Pracy, w którym został złożony wniosek.

Pracodawca także może skorzystać z dofinansowania na takich samych warunkach jak pracownicy

Potrzebne dokumenty

Pobierz wymagane i pomocne dokumenty

Jeśli masz dodatkowe pytania

skontaktuj się z nami

Kontakt mailowy

szkolenia@acusmed.pl
Poniedziałek - piątek, 8 - 16

Kontakt telefoniczny

+ 48 730 333 802
Poniedziałek - piątek, 8 - 16
0