BABYWORK - Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii - Acus Med Szkolenia

BABYWORK – Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii

Terminy szkoleń

Rzeszów

01-04.09.2022


Opis szkolenia

BABYWORK to praktyczne szkolenie, które prezentuje możliwości wykorzystania technik mięśniowo- powięziowych w pracy z najmłodszymi pacjentami. Szczególny aspekt szkolenia to zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi oraz wadami postawy.

Babywork- rozluźnianie mięśniowo- powięziowe to szczegółowa analiza strukturalna oraz funkcjonalna pacjenta, a także umiejętność podejmowania własnych strategii pracy oraz zastosowania odpowiednich technik. Kurs jest świetnym uzupełnieniem metod neurofizjologicznych, dającym możliwość spojrzenia na najpopularniejsze problemy w pracy z najmłodszymi od strony strukturalnej.

Szkolenie rozwija możliwości wykorzystania technik mieśniowo- powięziowych m.in. w takich problemach jak asymetrie ułożeniowe, kręcz, skolioza, problemy z napięciem mięśniowym czy szeroko pojęte wady postawy. Szkolenie Babywork to również świetne przygotowanie pacjenta z uszkodzeniami OUN do terapii min. Bobath czy Vojta.

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

 • uczestnicy dostaną narzędzia, które będą mogli wykorzystać w pracy jako wsparcie dla terapii funkcjonalnej,
 • kursanci poszerzą swoje kompetencje i wiedzę w zakresie rozluźniania mięśniowo-powięziowego ukierunkowanego na pacjentów pediatrycznych
 • uczestnicy będą mogli odczuć na sobie oddziaływanie terapeutyczne, co przełoży się na zrozumienie odczuć pacjenta
 • uczestnicy będą mogli również obserwować efekty pracy instruktorów oraz własnej, co umożliwi lepszą aplikację technik.

 


Prowadzący


Plan zajęć

 • Przedstawienie korzeni pracy mięśniowo- powięziowej
 • Omówienie roli powięzi w organizmie człowieka
 • Prezentacja „narzędzi”, czyli rąk terapeuty w zależności od obszaru pracy
 • Omówienie sposobu oceny posturalnej pacjenta
 • Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo-powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała
 • Szczegółowa analiza posturalna globalna i lokalna dotycząca omawianych struktur
 • Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: krótkie prostowniki palców, piszczelowy, czworogłowy uda, prosty brzucha, piramidowy, powięź mostkowa, mostkowo-obojczykowo-sutkowy
 • Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z tyłu ciała
 • Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianych struktur
 • Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: rozcięgno podeszwowe, krótkie zginacze palców, trójgłowy łydki, dwugłowy, półścięgnisty, półbłoniasty, prostowniki, grupa mięśni podpotylicznych, czepiec ścięgnisty
 • Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie czołowej, z boku ciała
 • Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury
 • Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: rozcięgno podeszwowe część boczna, strzałkowy krótki, strzałkowy długi, pasmo biodrowo- piszczelowe, pośladkowy wielki, pośladkowy średni, międzyżebrowe
 • Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych o przebiegu skośnym
 • Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury
 • Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: skośne brzucha zewnętrzne, skośne brzucha wewnętrzne, zębaty przedni, równoległoboczny, płatowaty głowy
 • Sesja demo Instruktora
 • Praca kursantów z pacjentami z zewnątrz
 • Omówienie teoretyczne wybranych połączeń mięśniowo- powięziowych zawartych w taśmie głębokiej oraz kończynie górnej
 • Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianych struktur
 • Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: lędźwiowy, biodrowy, piersiowy mniejszy, piersiowy większy, dół pachowy
 • Sesja demo instruktora
 • Sesja kursantów z pacjentami z zewnątrz

0