Blood Flow Restriction Training - Trening Okluzyjny - Acus Med Szkolenia

Blood Flow Restriction Training

Terminy szkoleń

RZESZÓW – 11-12.09.2021

 


Opis szkolenia

Obecne wytyczne American College of Sports Medicine mówią, że do osiągnięcia przyrostów siły i masy mięśniowej wymagane jest obciążenie, co najmniej, 65% 1RM. W rehabilitacji, a szczególnie krótko po operacji, pacjentom nie wolno trenować z takim obciążeniem. Badania nad właściwym zastosowaniem BFRT (Blood Flow Restriction Training) dowodzą, że pacjenci, którzy w rehabilitacji używają BFR osiągają większe przyrosty masy i siły niż grupa kontrolna – przyrosty porównywalne do tych osiąganych przy pomocy High Intensity Training. To dowodzi, że BFR ma ogromne zastosowanie w rehabilitacji. Dlatego właśnie, jest tak szybko rozwijającą się jej gałęzią. Coraz bardziej popularne stają się praktyczne kursy dla profesji medycznych i trenerów z zakresu bezpiecznych procedur BFR.

Uczestnicy Kursu Gerferda Grevelinga zrozumieją procesy zachodzące podczas Treningu Okluzyjnego i będą w stanie zastosować zdobytą wiedzę, aby bezpiecznie przeprowadzać rehabilitację oraz treningi z użyciem BFR.


Prowadzący

Gerfred Greveling
Wszystkie szkolenia prowadzącego:

Plan zajęć

 • Powitanie i wstęp wraz z historią BFR.
 • Omówienie modelu nauki Ione2move oraz przedstawienie schematu kursu.
 • Kiedy powinniśmy używać Personalised Blood Flow Restriction ( efekty HIT vs PBFR )

 • Omówienie fizjologii i mechanizmów powstawania siły i wydolności 

 • Podstawowa wiedza na temat siły i wydolności – mechanizmy powstawania
 • Podstawy PBFR: Oddziaływanie treningu BFR na siłę, 
Czym jest Limb Oclussion Preassure (LOP)?, 
Przewaga PBFR z małym obciążeniem nad treningiem HIT, 
omówienie biochemii w treningu BFR, 
fizjologia produkcji kwasu mlekowego oraz jego dystrybucja w ciele podczas treningu
, Cykl Corich, zaangażowanie mięśni i ich mikrouszkodzenie podczas treningu 

 • Odpowiedzi endokryniczne: Hormon wzrostu
, IFG-1, 
aktywacja mięśni , synteza białka
, transport substancji w komórce
 • Wydolność:

 Trening okluzyjny w poprawie wydolności, tendinopatie
 • Bezpieczeństwo/zastosowania
 • Potencjalne ryzyko, czerwone flagi – zakrzepica

 • Przeciwwskazania względne i bezwzględne– ryzyko/doświadczenie
 • Kliniczne zastosowanie BFR
 • Czym jest PBFR (spersonalizowana moderacja przepływu krwi)
 • Zażądzanie obciążeniem - prawidłowy dobór u osób po kontuzjach
 • Holenderskie doświadczenia – wytyczne w rehabilitacji
 • Najnowsze zastosowania – omówienie zastosowań PBFR w klinice
 • Dlaczego i jak z BFR – praktyczne zastosowania, zapobieganie atrofii

 • ACL – przykłady zastosowania PBFR
 • Demonstracje praktyczne w 4 grupach
 • Podejście kliniczne do: Rehabilitacji ścięgien i złamań kości, budowy siły podczas sezonu – przeciwwskazania, 
odnowy pomeczowej oraz powrotu do gry
 • Egzamin
 • Rozdanie dyplomów i odprawa z pytaniami

0