Fizjoterapia w dysfunkcjach dna miednicy i narządów miednicy mniejszej u kobiet - ujęcie holistyczne - Acus Med Szkolenia

Fizjoterapia w dysfunkcjach dna miednicy i narządów miednicy mniejszej u kobiet – ujęcie holistyczne

Terminy szkoleń

Kraków (Budzyń)

01-03.07.2022 – Moduł I

23-25.09.2022 – Moduł II

04-06.11.2022 – Moduł III

02-04.12.2022 – Moduł IV

13-15.01.2023 – Moduł V

 

Wrocław

07-09.10.2022 – Moduł I

18-20.11.2022 – Moduł II

09-11.12.2022 – Moduł III

06-08.01.2023 – Moduł IV

03-05.02.2023 – Moduł V

 

 


Opis szkolenia

 

Szkolenie „Fizjoterapia w dysfunkcjach dna miednicy i narządów miednicy mniejszej u kobiet – ujęcie holistyczne” to autorski kurs, którego program powstał na skutek doświadczeń klinicznych prowadzących oraz konieczności spojrzenia na dysfunkcje dna miednicy nie tylko z perspektywy diagnostyki i terapii manualnej, ale również wsparcia sprzętowego czy psychologiczno – seksuologicznego, niezbędnego w pracy z kobietą z dysfunkacjami uroginekologicznymi. 

Kurs składa się z 5 modułów. Jego autorką i główną prowadzącą jest dr n. med. Anita Sikora – Szubert.

Współprowadzącą I modułu będzie mgr Aleksandra Czerwińska, położna z wieloletnim doświadczeniem w pracy na bloku porodowym. Drugi moduł współprowadzi mgr Katarzyna Piotrowska, która na co dzień pracuje jako fizjoterapeutka uroginekologiczna.

Każdy moduł poza obszerną dawką wiedzy, będzie zawierał elementy diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby fizjoterapii uroginekologicznej oraz dawał szeroki warsztat umiejętności praktycznych.  Jako pierwszy taki kurs na rynku będzie również posiadał moduł dotyczący wsparcia technicznego diagnostyki i terapii dysfunkcji dna miednicy. Dzięki wsparciu firm sprzętowych uczestnicy kursu w niewielkich grupach będą mogli praktykować wykorzystanie USG, EMG, elektroterapii, w tym elektrostymulacji czy terapii TECAR oraz terapii łączących fizjoterapię estetyczną z fizjoterapią uroginekologiczną w dolegliwościach miednicy mniejszej u kobiet.  W pracy z dysfunkcjami dna miednicy, w tym dysfunkcjami seksualnymi, ważna jest umiejętność pracy na własnych zasobach, kształtowanie relacji fizjoterapeuta – pacjentka, świadomość podstawowych problemów natury psychologicznej czy seksuologicznej, z jakimi może mierzyć się kobieta z problemami w obszarze dna miednicy. Ważnym zamknięciem cyklu szkolenia będzie więc moduł dotyczący psychologicznych i seksuologicznych aspektów w pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów kierunku fizjoterapia oraz położnictwo po ukończonym 4 roku studiów oraz absolwentów wyżej wymienionych kierunków.

Co wyróżnia to szkolenie?

 • praktyczne i kliniczne podejście do terapii szeroko rozumianych problemów w obrębie dna miednicy
 • ujęcie problemów dna miednicy nie tylko ze strony fizjoterapii uroginekologicznej, ale również ze strony położniczej oraz doświadczenia trenerskiego w pracy z kobietą z dolegliwościami uroginekologicznymi
 • każdy moduł poza obszerną dawką wiedzy, będzie zawierał elementy diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby fizjoterapii uroginekologicznej oraz dawał szeroki warsztat umiejętności praktycznych
 • jako pierwszy taki kurs na rynku będzie również posiadał moduł dotyczący wsparcia technicznego diagnostyki i terapii dysfunkcji dna miednicy

 

 

 


Prowadzący


Plan zajęć

 • Anatomia miednicy kobiecej – zarys (wymagane wcześniejsze zaznajomienie uczestników z tym zagadnieniem przed przystąpieniem do szkolenia)
 • Fizjologia cyklu miesiączkowego i zapłodnienia
 • Przebieg ciąży fizjologicznej. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu
 • Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży (układ krążenia/oddechowy/mięśniowo-szkieletowy/moczowy/gruczoły wydzielania wewnętrznego/zmiany metaboliczne)
 • Badanie ginekologiczne (okiem położnej) - badanie szyjki macicy (konsystecja, dojrzałość, rozwarcie), badanie miednicy kostnej, chwyty Leopolda, zewnętrzne i wewnętrzne wymiary miednicy, położenie płodu
 • Badanie per vaginam i per rectum (okiem fizjoterapeutki uroginekologicznej) - rola badania i diagnostyki per vaginam i per rectum w fizjoterapii uroginekologicznej, skala Oxford i Perfect w badaniu mięśni dna miednicy, diagnostyka per vaginam z wykorzystaniem wzierników na potrzeby fizjoterapii
 • Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży
 • Rola położnej w opiece nad kobietą w ciąży (oczekiwania a rzeczywistość, kierunek zmian systemowych, prowadzenie ciąży fizjologicznej przez położne)
 • Holistyczne spojrzenie na opiekę, znaczenie zespołu terapeutycznego lekarz – położna – fizjoterapeuta uroginekologiczny
 • Badanie ginekologiczne, ocena stanu ciężarnej okiem położnej (pomiary miednicy z użyciem miednicomierza, chwyty Leopolda, badanie ginekologiczne)
 • Wywiad na potrzeby fizjoterapii uroginekologicznej
 • Diagnostyka per vaginam i per rectum na potrzeby fizjoterapii uroginekologicznej (badanie per vaginam, badanie per vaginam z wykorzystaniem wzierników, badanie per rectum, praktyczny zapis badania per vaginam w dokumentacji medycznej na potrzeby fizjoterapii)
 • Poród naturalny okiem położnej (budowa miednicy kostnej a wymiary główki dziecka / oznaki zbliżającego się porodu / preindukcja i indukcja porodu / rola hormonów w fizjologicznym przebiegu porodu - oksytocyna, endorfina, adrenalina, prolaktyna / mechanizm porodu, wstawianie się płodu do kanału rodnego, nieprawidłowości podczas wstawiania się płodu do kanału rodnego – schematy postępowania. Pozycje zwiększające wymiary miednicy / okresy porodu, pozycje wspierające na poszczególnych etapach porodu, oddech w czasie porodu / parcie – kiedy przeć, parcie kierowane vs parcie spontaniczne, parcie a znieczulenie zewnątrzoponowe, pozycje w czasie parcia, przedłużone parcie / imersja wodna / znieczulenie zewnątrzoponowe - technika, powikłania / poród w szpitalu vs poród domowy / poród kleszczowy, poród z pomocą próżnociągu położniczego
 • Ochrona krocza (przygotowanie ciężarnej do ochrony krocza / wiek matki a ochrona krocza / stany zapalne a ochrona krocza / techniki ochrony krocza / wskazania do wykonania episiotomii. Kto podejmuje decyzje? Jakie są konsekwencje?
 • Najczęstsze urazy krocza - informacje o rodzajach obrażeń
 • Techniki szycia krocza – zasady szycia
 • Poród drogą cięcia cesarskiego (wskazania do porodu drogą cięcia cesarskiego - ze strony matki i płodu / przebieg cięcia cesarskiego planowego / cięcie cesarskie nagłe
 • VBAC - Poród drogą pochwową po cięciu cesarskim – na co zwrócić uwagę, zagrożenia, standardy
 • Standardy opieki okołoporodowej, a realia bloku porodowego – dyskusja
 • Ocena i korekta postawy ciała kobiety w ciąży
 • Ćwiczenia oddechowe w trakcie ciąży i przygotowujące do porodu
 • Aktywne rozluźnianie mm. dna miednicy
 • Pozycje zwiększające wymiary miednicy
 • Fizjoterapeutyczne techniki manualne przygotowujące ciało kobiety do porodu
 • Ćwiczenia pozycji porodowych
 • Główne dolegliwości towarzyszące ciąży - przyczyny, diagnostyka i podstawowe techniki terapeutyczne: bóle kręgosłupa / ból i rozejście spojenia łonowego / obrzęki kończyn dolnych w ciąży / żylaki sromu i kończyn dolnych
 • Opieka fizjoterapeutyczna nad kobietą w ciąży – sposób postępowania, aspekty praktyczne i formalne
 • Fizjoterapeutyczne przygotowanie ciała kobiety do porodu naturalnego i porodu drogą cięcia cesarskiego
 • Programowanie aktywności fizycznej kobiety w ciąży
 • Podsumowanie szkolenia. Pisemny sprawdzian wiedzy z modułu I
 • Fizjologiczny przebieg połogu
 • Połóg wczesny i późny, definicja, różnice w opiece, jakie objawy powinny nas zaniepokoić
 • Połóg po porodzie siłami natury
 • Połóg po porodzie drogą cięcia cesarskiego
 • Powikłania okresu połogu
 • Proces gojenia się ran i cofanie zmian z okresu ciąży
 • Wytyczne do mobilizacji rany po nacięciu krocza i cięciu cesarskim
 • Zaburzenia funkcji mięśni dna miednicy po porodzie
 • Wyzwania fizjoterapii uroginekologicznej w pracy z kobietą po porodzie
 • Pionizacja i postępowanie po porodzie drogami natury – praktyka
 • Pionizacja i postępowanie po porodzie drogą cięcia cesarskiego - praktyka
 • Techniki manualne w pracy z blizną w okolicy krocza po porodzie naturalnym, porodzie kleszczowym
 • Techniki manualne w pracy z blizna po cięciu cesarskim
 • Programowanie treningu kobiety w połogu w zależności od sposobu rozwiązania ciąży jak i współwystępujących dysfunkcji
 • Trening zmniejszonego ciśnienia śródbrzusznego (low pressure fitness) jako element fizjoterapii uroginekologiczne
 • Rozejście mięśnia prostego brzucha po porodzie – przyczyny, diagnostyka funkcjonalna, podstawy postępowania fizjoterapeutycznego
 • Diagnostyka rozejścia mięśnia prostego brzucha – badanie funkcjonalne, palpacja, testy – teoria i praktyczne wykorzystanie technik
 • Diagnostyka i monitorowanie terapii rozejścia mięśnia prostego brzucha z wykorzystaniem USG – teoria i praktyka na sprzętach USG
 • Podstawowe techniki fizjoterapeutyczne w postępowaniu z rozejściem mięśnia prostego brzucha (Kinesiotaping, techniki manualne, trening)
 • Techniki wspomagające terapię rozejścia mięśnia prostego brzucha (m.in. suche szczotkowanie, masaż bańką chińską, zabiegi estetyczne) – teoria z elementami praktycznymi
 • Podsumowanie szkolenia. Pisemny sprawdzian wiedzy z modułu II
 • Endometrioza - diagnostyka kliniczna i funkcjonalna
 • Endometrioza - terapia
 • Zabiegi z zakresu fizykoterapii a endometrioza – co można, a czego należałoby unikać
 • Rola zespołu interdyscyplinarnego w pracy z kobietą z endometriozą
 • Bolesne miesiączkowanie - diagnostyka kliniczna i funkcjonalna
 • Bolesne miesiączkowanie - terapia
 • Zespół przekrwienia biernego miednicy - diagnostyka kliniczna i funkcjonalna
 • Zespół przekrwienia biernego miednicy - terapia
 • Zespoły bólowe miednicy mniejszej i krocza (wulwodynia, dyspareunia, pochwica, chronic pelvic pain) - diagnostyka kliniczna i funkcjonalna
 • Najczęstsze zabiegi operacyjne w obszarze miednicy mniejszej
 • Fizjoterapia po zabiegach operacyjnych w obszarze miednicy mniejszej
 • Abdominoplastyka, zabiegi naprawcze w obrębie powłok brzusznych – przebieg zabiegu, konsekwencje
 • Fizjoterapia po zabiegach w obszarze powłok brzusznych
 • Fizjologia mikcji
 • Nietrzymanie moczu – patofizjologia i epidemiologia
 • Nietrzymanie moczu – diagnostyka funkcjonalna, elementy badania podmiotowego i przedmiotowego w terapii dysfunkcji dna miednicy
 • Możliwości leczenia fizjoterapeutycznego NTM
 • Pęcherz nadreaktywny – diagnostyka i terapia
 • Obniżenie narządów miednicy mniejszej. Pessaroterapia
 • Terapia wewnętrzna wskazówki praktyczne – środki farmakologiczne wspomagające terapię, drobne sprzęty i akcesoria wykorzystywane w terapii mdm
 • Dziennik mikcji – zasady przeprowadzania, interpretacja wyników
 • Badanie urodynamiczne – interpretacja wyników na potrzeby fizjoterapii
 • Pesaaroterapia – praktyczny dobór pessara – praca w parach, badanie wewnętrzne na potrzeby pessaroterapii, dobór i usuwanie pessara
 • Wykorzystanie innych małych urządzeń – wibratory, różdżki, dilatory w terapii dna miednicy
 • Podsumowanie szkolenia. Pisemny sprawdzian wiedzy z modułu III
 • Podstawy diagnostyki funkcjonalnej pod kontrolą USG w dysfunkcjach uroginekologicznych – teoria i praktyka
 • Praca głowicą convex, liniową i edovaginalną na potrzeby fizjoterapii uroginekologicznej - praktyka
 • Rola sonofeedbacku w fizjoterapii uroginekologicznej – aspekty praktyczne
 • Elementy elektroterapii i elektromiografii w terapii dna miednicy – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Terapia TECAR w fizjoterapii uroginekologicznej – teoria i praktyka
 • Zabiegi łączone z zakresu fizjoterapii estetycznej znajdujące zastosowanie w fizjoterapii kobiet
 • Podsumowanie szkolenia. Sprawdzian pisemny wiedzy z modułu IV
 • Rola znajomości psychologii i seksuologii w pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego
 • Rola budowania relacji pacjent – fizjoterapeuta dla przebiegu fizjoterapii
 • Najczęstsze problemy natury psychologicznej i seksuologicznej u pacjenta, z którymi może się spotkać fizjoterapeuta uroginekologiczny
 • Jak sobie radzić z pacjentem z „trudnymi dolegliwościami” lub z „trudnymi” zachowaniami ? – aspekty praktyczne, przypadki z praktyki gabinetowej
 • Superwizja w fizjoterapii – czy jest niezbędna?
 • Ja jako specjalista, ja jako człowiek – warsztat umiejętności interpersonalnych – praca w parach, grupach, praktyczny trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zawodowych, w kontakcie z pacjentem i/lub jego rodziną oraz innymi członkami zespołu, w którym pracujemy
 • Egzamin praktyczny na zakończenie cyklu szkolenia – egzamin teoretyczny – 30 pytań jednokrotnego wyboru + 2 zadania praktyczne, interpretacje przypadków klinicznych do wykonania
 • Podsumowanie cyklu szkolenia. Rozdanie dyplomów

0