Igłoterapia Sucha - Poziom podstawowy - Acus Med Szkolenia

Igłoterapia Sucha

Terminy szkoleń

KRAKÓW (Budzyń) – 28-30.01.2022
RZESZÓW – 15-17.07.2022


Opis szkolenia

Kurs terapii sucho-igłowej składa się z części teoretycznej i praktycznej. Dodatkowo każda z części jest podzielona na: igłoterapię mięśniowo powięziowych punktów spustowych (MTrP) i igłoterapię z elementami FRSc (więzadła, dyski śródstawowe i łąkotki, punkty mięśniowe, przynerwia i okostna)

Celem szkolenia jest poznanie i praktyka techniki suchego igłowania. Uczestnik pozna wskazania i przeciwskazania do zastosowania tej metody. Nabędzie umiejętności igłowania różnych struktur miękko-tkankowych. Zapozna się z procedurami postępowania oraz pozna algorytmy postępowania w najczęstszych przypadkach klinicznych. Pozna procedury bezpieczeństwa i nauczy się wykorzystywania ich w praktyce. Nauczy się planowania zabiegu terapii sucho-igłowej.

Uczestnik nauczy się działać według najwyższych standardów postępowania medycznego poprzez swoją postawę i wiedzę oraz przestrzeganie procedur terapeutycznych.

Rozkład godzinowy:

I dzień: 11:00-18:00

II dzień: 9:00-17:00

III dzień: 8:00-15:00


Prowadzący


Plan zajęć

 • Igłoterapia - czym jest? Bezpieczeństwo i higiena, przeciwskazania względne i bezwzględne
 • Możliwe powikłania, postępowanie w sytuacjach nagłych. (TEORIA)
 • Techniki aplikacji igły, dobór igły, odczucia pacjenta, miejsca nakłuwane ze szczególną ostrożnością, protokół postępowania zabiegowego (TEORIA)
 • MTrP: schemat powstawania, rodzaje punktów spustowych, mechanizm działania igłoterapii (TEORIA)
 • Techniki zabiegowe - punkty spustowe (MTrP) (PRAKTYKA): (mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięsień żwacz, mięsień skrzydłowy boczny, mięsień czworoboczny grzbietu, mięsień dźwigach łopatki
 • Techniki zabiegowe - punkty spustowe (PRAKTYKA): mięśnie podpotyliczne, mięsień wielodzielny, mięsień nadgrzebieniowy, mięsień podgrzebieniowy, mięsień podłopatkowy, mięsień pośladkowy wielki, średni, mały, mięsień gruszkowaty, mięsień naprężacz powięzi szerokiej, mięsień czworoboczny lędźwi, mięsień prosty uda, mięśnie tylnej grupy uda, mięsień trójgłowy łydki)
 • Wprowadzenie do teorii Pięciu Układów Regulacyjnych. Zasady igłowania więzadeł, dysków śródstawowych, łąkotek, punktów przynerwia i okostnej, „jętki" (TEORIA)
 • Techniki zabiegowe: kompartmenty mięśniowe (PRAKTYKA)
 • Techniki zabiegowe: kompartmenty mięśniowo-nerwowe (PRAKTYKA)
 • Techniki zabiegowe: punkty mięśniowo-powięziowe i okostnowe punkty spustowe, struktury łącznotkankowe (PRAKTYKA)
 • Techniki zabiegowe: dyski śródstawowe i łąkotki (PRAKTYKA)
 • Techniki zabiegowe: „jętki” (PRAKTYKA)
 • Igłoterapia w wybranych schorzeniach: blizny, urazy ścięgien i mięśni, ostroga piętowa, metatarsalgia, cieśń nadgarstka (PRAKTYKA)

0