Manipulacje nerwowo-mięśniowe - Acus Med Szkolenia

Manipulacje nerwowo-mięśniowe

Terminy szkoleń

KRAKÓW – I Moduł – 3-5.06.2022

KRAKÓW – II Moduł – 8-10.07.2022

 

* CENA: 2900 zł / obejmuje I i II moduł szkolenia


Opis szkolenia

Na szkoleniu Manipulacje Nerwowo-Mięśniowe zostaniecie Państwo zapoznani z różnymi modelami badania i leczenia uwięźnięć struktur nerwowych. Poruszone zostaną aspekty pracy z centralnym oraz obwodowym układem nerwowym.

Praca z centralnym układem nerwowym obejmuje pracę z oponami mózgu, sierpem mózgu i namiotem móżdżku oraz oponami rdzenia. Zostaną zaprezentowane techniki mechaniczne polegające na poprawie ślizgu tkankowego, zmieniające stan nawodnienia substancji podstawowej czy odżywienia tkanki nerwowej.

Zajmiemy się także zjawiskami piezoelektrycznymi oraz technikami nasłuchowymi, które są bardziej subtelne, bazujące na czuciu rytmicznego impulsu czaszkowego, zwijaniu i rozwijaniu powięziowym oraz dłuższych pływach, które przez wielu autorów są kojarzone z polem morfogenicznym (lub inna nazwa pole morfogenetyczne).

Praca z obwodowym układem nerwowym obejmuje pracę z nerwami długimi kończyn, nerwami skórnymi oraz nerwami autonomicznymi. Dodatkowo zostaną przedstawione techniki uwalniania struktur nerwowych w obrębie tułowia oraz szyi i głowy.

Techniki obejmują pracę mechaniczną z tradycyjnymi technikami napięciowymi i ślizgowymi oraz pracę poprzez uwalnianie i przebudowę struktur powięziowych otaczających nerwy. Zajmiemy się także obszarami wyjścia nerwów, ich przejścia przez kluczowe rejony i skrzyżowaniami.

Nasłuchowe techniki obejmują delikatną pracę na nerwach wraz z rytmem czaszkowym oraz zwijaniem i rozwijaniem powięzi. Cały materiał zostanie na końcu połączony w jedną spójną całość, ukazujący różne modele i podejścia w pracy z nerwami i powięzią.


Prowadzący


Plan zajęć

 • Układ nerwowy, topografia i budowa, neuromobilizacje. Funkcje mechaniczne nerwów, przedstawienie różnych podejść do pracy z tkanką nerwową
 • Kończyna górna – centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej
 • Kręgosłup szyjny i praca na stawach międzykręgowych w stanach ostrych i przewlekłych – uwalnianie korzeni nerwowych
 • Kręgosłup piersiowy i praca na stawach żebrowo-poprzecznych oraz żebrowo-kręgowych na autonomicznym unerwieniu kończyn górnych Th2(3)-Th5(7)
 • Praca na zwojach autonomicznych – zwój szyjny górny, środkowy, dolny (gwiaździsty w połączeniu z I zwojem współczulnym Th)
 • Kończyna górna – centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej
 • Praca na zwojach autonomicznych – zwój szyjny górny, środkowy, dolny (gwiaździsty w połączeniu z I zwojem współczulnym Th)
 • Kończyna górna – centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej
 • Praca na oponie twardej
 • Praca w punkcie Erba – Nerwy nadobojczykowe (przednie, środkowe, tylne), nerw potyliczny mniejszy, nerw uszny wielki, nerw poprzeczny szyi
 • Kończyna górna – badanie, testy neurodynamiczne, testy naczyniowe - pośrednie
 • Zespół mięśni pochyłych – praca nad uwalnianiem pęczka naczyniowo-nerwowego poprzez pracę na mięśniach pochyłych, więzadle wieszadłowatym osklepka opłucnej
 • TOS – zespół górnego otworu klatki piersiowej
 • Diagnostyka funkcjonalna – różnicowanie odcinka szyjnego kręgosłupa, obojczyka, mięśni pochyłych, mięśnia piersiowego mniejszego, trzewi, zespołu żebra szyjnego
 • Praca nad uwalnianiem obojczyka, I,II żebra, mięśnia piersiowego mniejszego, pośrednia praca na opłucnej ściennej
 • Obszar łopatki- zespoły zakleszczeń, badanie i praca na nerwach: pachowym, grzbietowym łopatki, nadłopatkowym, podobojczykowym, piersiowym długim, podłopatkowym
 • Gałęzie skórne – badanie palpacyjne i uwalnianie: gałęzie grzbietowe (skórne) nerwów rdzeniowych, boczny górny ramienia, boczny dolny ramienia, przyśrodkowy ramienia, boczny przedramienia, przyśrodkowy przedramienia, tylny przedramienia, dłoniowe wspólne i właściwe
 • Nerw promieniowy: badanie – pośrednie poprzez testy napięciowe, bezpośrednie – palpacyjne, zespoły zakleszczeń – różnicowanie oraz uwalnianie
 • Nerw łokciowy: badanie – pośrednie poprzez testy napięciowe, bezpośrednie – palpacyjne, zespoły zakleszczeń – różnicowanie oraz uwalnianie
 • Nerw pośrodkowy: badanie – pośrednie poprzez testy napięciowe, bezpośrednie – palpacyjne, zespoły zakleszczeń – różnicowanie oraz uwalnianie
 • Dół pachowy
 • Podsumowanie , pytania uczestników
 • Przypomnienie najważniejszych informacji z modułu I, pytania
 • Układ Primovascularny - pierwotny układ naczyniowy
 • Kończyna dolna, wprowadzenie, badanie
 • Splot lędźwiowy i praca z nerwami: biodrowo-podbrzusznym (T12-L1), biodrowo-pachwinowym (L1), płciowo-udowym (L1, L2)
 • Splot lędźwiowy i praca z nerwami: skórnym bocznym uda (L2, L3), zasłonowym (L2, L4), udowym (L2-L4)
 • Splot krzyżowy – wprowadzenie
 • Splot krzyżowy i praca z nerwami: pośladkowym górnym (L4-S1), pośladkowym dolnym (L5-S2), skórnym tylnym uda (S1-S3), sromowym (S2-S4)
 • Miednica - praca powięziowa mająca na celu uwalnianie przedziałów międzymięśniowych, wyjść nerwów
 • Nerw kulszowy i dwie jego gałęzie: n. piszczelowy (L4-S3), n. strzałkowy wspólny (L4-S2)
 • Nerw strzałkowy powierzchowny
 • Nerw strzałkowy głęboki
 • Sploty autonomiczne: splot słoneczny, aortalno-nerkowe, krezkowy górny, krezkowy dolny, podbrzuszne
 • Podsumowanie, pytania uczestników, rozdanie certyfikatów
 • Zasady pracy płynowej
 • Rodzaje technik
 • Różnicowanie kiedy zastosować pracę płynową, a kiedy inne rodzaje manipulacji
 • Praca z układem żylnym i tętniczym – podobojczykowym i ramienno - głowowym
 • Praca na śródpiersiu
 • Praca z zawieszeniem łącznotkankowym serca
 • Praca z łukiem aorty
 • Praca na wnękach płuc
 • Praca z układem żył nieparzystych
 • Praca z tętnicami szyjnymi i kręgowymi
 • Praca z układem tętniczym kończyny górnej
 • Połączenie pracy obwodowej z centralną
 • Układ limfatyczny – anatomia, fizjologia
 • Rodzaje pracy na układzie limfatycznym
 • Mapowanie limfatyczne
 • Praca na kątach żylnych
 • Praca na zbiorniku mleczu
 • Praca u pacjentek po mastektomii
 • Inne zastosowania pracy z układem limfatycznym
 • Praca z aortą brzuszną i tętnicami biodrowymi
 • Praca z żyłą główną dolną i żyłami biodrowymi
 • Praca z żyłą wrotną
 • Układ żylny kręgosłupa
 • Praca z dodatkowymi drogami odpływu krwi żylnej z kręgosłupa
 • Praca z układem tętniczym kończyny dolnej
 • Praca z układem żylnym kończyny dolnej
 • Integracja informacji z całego kursu i ich synteza

0