Manualne leczenie zaburzeń w układzie nerwowym - Acus Med Szkolenia

Manualne leczenie zaburzeń w układzie nerwowym – droga od układu wegetatywnego do mózgu

Terminy szkoleń

KRAKÓW – I moduł – 25-27.02.2022

KRAKÓW – II moduł – 08-10.04.2022

KRAKÓW – III moduł – 20-22.05.2022

WARSZAWA – I moduł – 2-4.09.2022

WARSZAWA – II moduł – 14-16.10.2022

WARSZAWA – III moduł – 25-27.11.2022

 

* CENA: 4200 zł / obejmuje wszystkie moduły szkolenia (1400 zł/ moduł)

 


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie teorii funkcjonowania oraz manualnych sposobów pracy z układem autonomicznym i centralnym układem nerwowym. Techniki mogą służyć do pracy z pacjentami:

W stanie ostrym: 
 • świeżo po urazie,
 • świeżo po operacji,
 • w przypadku nagłego zaostrzenia przewlekłych objawów.
W stanie przewlekłym:
 • w celu trwałego zmniejszenia lub zlikwidowania bólu,
 • w celu poprawy ruchomości,
 • w celu poprawy kontroli motorycznej,
 • w celu poprawy funkcjonowania organów wewnętrznych,
 • w celu poprawy jakości życia.

Możliwości adaptacji tych technik są ogromne i od momentu kiedy kursant zrozumie podstawowe zasady będzie mógł je stosować u każdego pacjenta. Bezpieczeństwo pracy z centralnym układem nerwowym oraz  układem autonomicznym wynika z faktu, że pracę manualną wykonuje się daleko od objawów co pozwala na wykonanie technik u skomplikowanych pacjentów i w przypadku patologii, które zazwyczaj są przeciwwskazaniem do lokalnej terapii manualnej.

Całość szkolenia zakończona jest wewnętrznym sprawdzianem z części praktycznej. Otrzymanie dyplomu jest równoznaczne z ukończeniem kursu z wynikiem pozytywnym.


Prowadzący


Plan zajęć

 • Anatomia układu współczulnego i przywspółczulnego oraz jego połączenia z centralnym układem nerwowym
 • Neurofizjologia sensytyzacji
 • Teoria polivagalna
 • Reakcja układu autonomicznego na stres
 • Połączenie z innymi układami: układem mięśniowo-szkieletowym, układem pokarmowym, układem krążeniowo-oddechowym, układem immunologicznym
 • Edukacja pacjenta
 • Rozwój osobisty: Czy można przejąć kontrolę nad własnym układem autonomicznym / Jak wspomóc pacjenta by zmienił swoje życie na lepsze / Jak rozwijać samego siebie dzięki codziennej pracy z pacjentem
 • Trening czucia: sensytyzacji, zaburzeń w układzie współczulnym, zaburzeń w układzie przywspółczulnym, trening głębokiego nasłuchu w rdzeniu kręgowym
 • Testy palpacyjne: Diagnostyka na podstawie pulsu
 • Palpacja rytmów czaszkowych i zastosowanie do diagnostyki
 • Poszerzanie pola percepcji
 • Zaawansowane techniki funkcjonalne: praca z nasłuchem, praca z różnymi rytmami czaszkowymi, poszerzanie pola percepcji
 • Układ współczulny, zwoje: zwój szyjny górny, zwój szyjny środkowy, zwój szyjny dolny, zwoje piersiowe, zwoje lędźwiowe, zwoje krzyżowe
 • Sploty: płucny i sercowy, aortalno nerkowy. trzewny, kreskowy górny, kreskowy dolny, podbrzuszne
 • Układ przywspółczulny: zwój górny nerwu błędnego, zwój dolny nerwu błędnego, jądro grzbietowo ruchowe nerwu błędnego, jądro dwuznaczne, praca na przebiegu w odcinku szyjnym, praca na przebiegu w odcinku piersiowym, praca na przebiegu w jamie brzusznej
 • Techniki łączone, układ współczulny połączony z organami układu pokarmowego, organami układu krążeniowo oddechowego, z tętnicami, ze stawami, z kośćmi czaszki
 • Układ przywspółczulny, z sercem, z układem pokarmowym
 • Anatomia: kości mózgoczaszki, kości twarzoczaszki, układ opony twardej, sierp mózgu, sierp móżdżku, namiot móżdżku, pajęczynówka, opona miękka, oko, ucho, nos, język, zęby, 12 par nerwów czaszkowych, móżdżek, rdzeń przedłużony
 • Receptory szwów czaszki i ich wpływ na ciało
 • Połączenia z układem autonomiczny w celu rozwinięcia informacji z pierwszego modułu
 • Techniki uwolnienia na poziomie szwów i na poziomie oponowym
 • Praca na zębach w połączeniu: z układem autonomicznym, z jądrem nerwu trójdzielnego w rdzeniu przedłużonym
 • Praca na oku w połączeniu: z układem autonomicznym i z jądrami nerwów motorycznych oka
 • Praca z językiem w połączeniu: z układem autonomicznym i z jądrami jego nerwów w rdzeniu przedłużonym
 • Praca z nosem i oddychaniem w połączeniu: z układem autonomicznym, z jądrami nerwów węchowych, z centrami oddechowymi
 • Praca z móżdżkiem w połączeniu: z kontrolą motoryczną kkd i kkg, z generowaniem siły, z planowaniem ruchu, z dysfunkcyjnymi stawami/mięśniami
 • Mózg z punktu widzenia terapii manualnej: kora mózgu, istota biała, wyspa, ciało migdałowate, układ limbiczny, wzgórze, podwzgórze, przysadka, kora przedczołowa
 • Połączenie z układem endokrynnym
 • Połączenie z pamięcią krótkotrwałą
 • Połączenie z emocjami
 • Połączenie z metabolizmem tlenowym i beztlenowym
 • Terapia wszystkich omawianych teoretycznie struktur nerwowych
 • Kontrola motoryczna w połączeniu z CUN
 • Gruczoły endokrynne w połączeniu z CUN
 • Reakcje na stres w połączeniu z CUN
 • Desensybilizacja traumy w połączeniu z CUN
 • Desensybilizacja nietolerancji w połączeniu z CUN
 • Praca z CUN do tolerancji ćwiczeń aerobowych
 • Praca z CUN do tolerancji ćwiczeń anaerobowych
 • Praca z wybranymi przetrwałymi odruchami

0