Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym - Acus Med Szkolenia

Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym

Terminy szkoleń

RZESZÓW – 5-10.11.2021

WROCŁAW – 10-15.12.2021


Opis szkolenia

To jedna z najpopularniejszych form manualnej pracy z ciałem. Pozwala skutecznie uwolnić napięcia wybranych mięśni, zwiększyć ich elastyczność  w prosty i ekonomiczny sposób, oraz zwiększyć płynność ruchów. Masaż Tkanek Głębokich jest sprawdzoną i bardzo skuteczną metodą, która wspomaga leczenie różnego rodzaju zaburzeń w obszarze całego narządu ruchu. Szkolenie to przeznaczone jest zarówno dla lekarzy jak i fizjoterapeutów.

Kurs Masażu Tkanek Głębokich – szczegóły

Proponowany przez nas kurs obejmuje 70 godzin lekcyjnych, skupiamy się przede wszystkim na praktycznych aspektach wykorzystania metody. Przez 6 dni w sposób zrozumiały przybliżymy i nauczymy was posługiwać się koncepcją Masażu Tkanek Głębokich. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje konkretną dawkę wiedzy i umiejętności, które od razu może wykorzystać w pracy z pacjentem, obszerny skrypt oraz certyfikat w języku polskim i angielskim.

Całość szkolenia zakończona jest wewnętrznym sprawdzianem z części praktycznej. Otrzymanie dyplomu jest równoznaczne z ukończeniem kursu z wynikiem pozytywnym.


Prowadzący


Plan zajęć

 • Przywitanie i zapoznanie się
 • Prezentacja dotycząca ogólnych zasad w Masażu Tkanek Głębokich: historia, techniki, narzędzia, sposób myślenia terapeuty w MTG, wnioskowanie, podejście do pacjenta
 • Wykorzystanie technik MTG w praktyce, zapoznanie się z narzędziami terapeutycznymi. Wykorzystanie w praktyce wybierania luzu tkankowego, nauka poszukiwania restrykcji tkankowych. Wykorzystanie ruchu biernego i czynnego. Omówienie istotności pracy w przegrodach mięśniowych pod kątem pracy z pęczkami nerwowo naczyniowymi. Ogólna praca na grzbiecie i tylnej stronie podudzia
 • Wywiad na potrzeby Masażu Tkanek Głębokich
 • Protokół palpacyjny jako niestandardowe podejście do ogólnej diagnostyki pacjenta (teoria i praktyka)
 • Podsumowanie informacji z dnia pierwszego, krótka powtórka
 • Prezentacja dotycząca roli powięzi w Masażu Tkanek Głębokich. Mechanorecepcja, tensegracja, cylindrowy podział ciała, wpływ technik MTG na inne układy
 • Techniki Masażu Tkanek Głębokich w pracy ze stopą (część grzbietowa, część podeszwa, pięta), podudziem (część przednia i tylna), udem (grupa kulszowo-goleniowa, naprężacz powięzi szerokiej i pasmo biodrowo piszczelowe)
 • Omówienie problemu ostrogi piętowej, zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych goleni i skręcenia stawu skokowego z wykorzystaniem technik i sposobu myślenia z MTG i elementy innych skutecznych metod terapii manualnej
 • Podsumowanie informacji z dnia drugiego, krótka powtórka
 • Analiza posturalna - omówienie postawy pacjenta, analiza zależności pomiędzy postawą a odczuwanymi dolegliwościami. 3. Synteza oceny postawy i protokołu palpacyjnego jako podstawy badania pacjenta
 • Techniki z Masażu Tkanek Głębokich na udzie (grupie przywodzicieli i mięśniu czworogłowym uda), grupie mięśni pośladkowych i innych rotatorach zewnętrznych stawu biodrowego
 • Techniki MTG (i nie tylko) przy pracy ze stawem kolanowym, praca z rzepką i dołem podkolanowym
 • Omówienie problemu zwyrodnienia stawu biodrowego, kolana skoczka, kolana biegacza, uszkodzenia łąkotek, bocznego przyparcia rzepki z wykorzystaniem technik MTG
 • Elementy diagnostyki różnicowej w obszarze cylindra brzusznego wraz fizykalnym badaniem jamy brzusznej. Powierzchowna praca na mięśniach brzucha
 • Podsumowanie informacji z dnia trzeciego, krótka powtórka
 • Omówienie „Głębokiej trójcy”, wzajemne relacje mięśnia biodrowego, lędźwiowego i przepony. Sens pracy z tymi strukturami. Problemy kliniczne angażujące, bądź będące przyczyną głębokich zginaczy stawu biodrowego i przepony
 • Techniki Masażu Tkanek Głębokich (i nie tylko) na mięsień biodrowo-lędźwiowy i przeponę
 • Techniki Masażu Tkanek Głębokich i rozluźniania mięśniowo powięziowego przy pracy z powięzią piersiowo-lędźwiową, mięśniem czworobocznym lędźwi i prostownikiem odcinka LS
 • Omówienie problemów klinicznych związanych z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego i miednicy: dyskopatia, dysfunkcje stawów międzywyrostkowych i krzyżowo-biodrowych. Propozycje pracy wykorzystując techniki z MTG i edukacja pacjenta
 • Techniki Masażu Tkanek Głębokich (i nie tylko) przy pracy z kręgosłupem piersiowym i globalną pracą z klatką piersiową
 • Podsumowanie informacji z dnia czwartego, krótka powtórka
 • Techniki MTG przy pracy z mięśniem najszerszym grzbietu, obłym większym, mięśniami równoległobocznymi, piersiowym większym i mniejszym, zębatym przednim
 • Omówienie możliwości pracy z łopatką i jej ułożenia względem kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej
 • Techniki MTG przy pracy z mięśniami łączącymi łopatkę z kością ramienną: mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy, obły mniejszym i większy, podłopatkowy
 • Omówienie problemu protrakcji barków i problemu decentralizacji głowy kości ramiennej
 • Techniki MTG przy pracy z mięśniem naramiennym, grupą przednią i tylną ramienia, zginaczami i prostownikami nadgarstka i palców
 • Omówienie problemu łokcia tenisisty, golfisty i zespołu kanału cieśni nadgarstka. Propozycje pracy wykorzystując techniki z MTG
 • Napięciowe bóle głowy - diagnostyka i propozycje leczenia, wykład
 • Techniki Masażu Tkanek Głębokich (i nie tylko) przy pracy z kręgosłupem szyjnym i karkiem
 • Techniki MTG przy pracy z mięśniem czworobocznym, dźwigaczem łopatki, mięśniami pochyłymi, prostownikiem odcinka szyjnego, mięśniami podpotylicznymi i czepcem ścięgnistym
 • Omówienie problemu zespołu górnego otworu klatki piersiowej i zespołu skrzyżowania górnego jako głównego problemu posturalnego dotyczącego kompleksu barkowego, szyi i głowy. Propozycje pracy wykorzystując techniki z MTG
 • Aparat stomatognatyczny - omówienie zależności anatomicznych pomiędzy kością gnykową, żuchwą, szczęką i stawem skroniowo-żuchwowym, fizjologia stresu biologicznego, embriologiczne i neurologiczne korelacje między stawem skroniowo-żuchwowym i dużymi stawami ciała.
 • Techniki MTG (i nie tylko) w pracy z mięśniem skroniowym, żwaczem, skrzydłowym przyśrodkowym i bocznym oraz mięśniami nad i podgnykowymi.
 • Omówienie problemu stawu skroniowo-żuchwowego oraz innych dysfunkcji aparatu stomatognatycznego. Propozycje pracy wykorzystując techniki z MTG
 • Rozdanie certyfikatów, pożegnanie się i wspólna fotka!

0