Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych - Acus Med Szkolenia

Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych

Terminy szkoleń

SPAŁA – I moduł – 11-13.02.2022

SPAŁA – II moduł – 22-24.04.2022

BIESZCZADY – III i IV moduł – 15-21.08.2022

BIESZCZADY – III i IV moduł – 22-28.08.2022

KRAKÓW – I moduł – 11-13.11.2022

KRAKÓW – II moduł – 9-11.12.2022

 

* CENA: 3400 zł/ obejmuje I i II moduł szkolenia (w cenie zawarte są materiały on-line + 3 webinary wysłane mailowo przed, w trakcie oraz po szkoleniu)

3500 zł/ obejmuje III i IV moduł szkolenia


Opis szkolenia

Nowa wersja szkolenia „Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych”  jeszcze mocniej ogniskuje się na praktykę i głębokie doświadczenia. Część teoretyczna jest dostępna i nagrana on-line dla wszystkich kursantów, tak aby każdy mógł już przed szkoleniem zapoznać się z materiałami i oglądać je tak wiele razy, ile tylko będzie potrzebował. Dodatkowo w ramach szkolenia odbywają się 3 webinary ,,live”. Pierwszy webinar odbywa się przed I modułem, jest wprowadzeniem i przygotowaniem do kursu, drugi – pomiędzy modułami I i II, a trzeci po II module szkolenia, gdzie kursanci mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i zadać dodatkowe pytania.

Strefa on-line psychosomatyki będzie uaktualniania i będą do niej dodawane nowe materiały, do których każdy kursant nawet po ukończeniu szkolenia będzie miał dostęp.

Szkolenie „Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych” ma na celu przedstawienie z praktycznej strony pracy z różnymi rodzajami stresu, jego objawami w ciele pacjenta i sposobami uwolnienia/leczenia.

Jeszcze kilka/kilkanaście lat temu mało który specjalista fizjoterapii, terapii manualnej, osteopatii i innych profesji medycznych brał pod uwagę w swojej praktyce czynniki psychogenne, jeśli nawet to najczęściej sprowadzało się to do ogólnego pojęcia stresu czy traum. Jest to zdecydowanie zbyt ogólne stwierdzenie, to tak jakby postawić diagnozę ,,ból”. Tak jak w przypadku zaburzeń mechanicznych analizuje się problem poprzez dokładny wywiad, testy kliniczne, badania dodatkowe i inne, tak samo w przypadku komponenty psychosomatycznej powinno to wyglądać. Powstaje pytanie, jak i czy można testować poziom stresu, dojść do źródła traumy ulokowanej głęboko w tkance, czy ciało i mózg poradziły sobie z określonymi psychogennymi stresorami z życia pacjenta czy nie.

Podejście osteopatyczne do leczenia zaburzeń psychosomatycznych i ,,uwalniania stresu z ciała” znacznie się różni od podejścia psychologicznego. Na początku stara się odczytać informacje z ciała pacjenta, z jego postawy, napięcia struktur mięśniowo-powięziowych taśm głębokich, aktywności istotnych splotów nerwowych, równowagi autonomicznego układu nerwowego ,,współczulny-przywspółczulny”, specjalnych testów tkankowych, kończąc na pracy czaszkowej, z której można ,,wyczytać” najwięcej szczegółów.

Dopiero po całej analizie przechodzi się do zadawania pytań pacjentowi odnośnie specyficznego typu stresu/ traumy, z określonego przedziału czasowego. Po dojściu do źródła pierwotnego zaburzenia pracujemy z tkanką/tkankami nad jej ,,uwolnieniem” a pacjent jest informowany, co powinien robić, jak zmienić niewłaściwe wzorce reakcji i nanieść nowe na ,,wyzerowaną” stresogennie strukturę. Organizm po takiej sesji potrzebuje czasu na przetworzenie wszystkich zmian, a terapeuta po czasie ocenia zmiany w organizmie pacjenta.

Całość szkolenia zakończona jest wewnętrznym sprawdzianem z części praktycznej. Otrzymanie dyplomu jest równoznaczne z ukończeniem kursu z wynikiem pozytywnym.

W cenie zawarte są materiały on-line + 3 webinary wysłane mailowo przed, w trakcie oraz po szkoleniu.

 


Prowadzący


Plan zajęć

 • Autonomiczny układ nerwowy - typy dysautonomii przewlekłej, reakcje na stres, oś HPA- podwzgórze-przysadka-nadnercza
 • Autonomiczny układ nerwowy - wpływ poszczególnych podsystemów na inne narządy i tendencje do określonych zaburzeń i chorób
 • Układ Primovascularny - odkrycia naukowe Koreańczyków oraz ich wykorzystanie w zrozumieniu mechanizmów przy pracy nasłuchowej
 • Powięź - badania oraz ich wykorzystanie w zrozumieniu mechanizmów przy pracy nasłuchowej
 • Typy zawieszenia emocji w ciele
 • Wzorce rodzicielskie
 • Nerw błędny - anatomia i neurofizjologia
 • Zapoznanie grupy – techniki uważności, patrzenie horyzontalne
 • Centralizowanie się
 • Badanie AUN
 • Badanie pola, pasy Mesmera, pole ochronne komórkowe
 • Leczenie nerwu błędnego
 • Odwijanie powięziowe
 • Linia życia – przygotowanie
 • Terapia AUN
 • Drżenia neurogenne
 • Wychodzenie z procesu cz.1
 • Układ glimfatyczny mózgu - system samooczyszczania, jak możemy pracować z pacjentami z SM, chorobą Parkinsona, demencją oraz innych zaburzeniami neurodegeneracyjnymi
 • Podstawy terapii czaszkowej
 • Podstawy fizyki klasycznej dla zrozumienia mechanizmów pracy
 • Podstawy fizyki kwantowej dla zrozumienia mechanizmów pracy
 • Epigenetyka - dziedziczenie ponadgenowe
 • Anatomia, fizjologia i neurofizjologia żołądka, wątroby, nerek, jelita cienkiego, jelita grubego
 • Centralizowanie się z poszerzaniem pola percepcji
 • Przechodzenie przez czaszkę – skóra, czepiec ścięgnisty, kość, opony, tkanka mózgowa
 • Region potyliczny
 • Region czołowy
 • Linia życia c.d.
 • Region skroniowy
 • Region ciemieniowy
 • Żołądek
 • Wątroba
 • Nerki
 • Jelito cienkie i jelito grube
 • Zasady embriologiczne i ewolucyjne konfliktów biologicznych
 • Narząd ruchu- kończyna górna i kończyna dolna- typowe doświadczenia i konflikty
 • Praca nasłuchowa na kończynach z równoczesnym uwalnianiem typowych konfliktów
 • Narząd ruchu- kręgosłup- typowe doświadczenia i konflikty
 • Praca nasłuchowa na kręgosłupie z równoczesnym uwalnianiem typowych konfliktów
 • Narządy wewnętrzne - typowe konflikty i emocje dla narządów wewnętrznych
 • Praca nasłuchowa na narządach wewnętrznych z równoczesnym uwalnianiem typowych konfliktów
 • Wprowadzanie elementów hipnozy terapeutycznej do pracy nasłuchowej
 • Wchodzenie/wychodzenie z procesu - różne sposoby
 • Praca z poszerzaniem poziomów świadomości
 • Zasady pracy z emocjami, przechodzenie z emocji niższych na wyższe
 • Praca z emocjami – techniki uwalniania emocji o niskich wibracjach
 • Wchodzenie/wychodzenie z procesu różne sposoby
 • Układ nerwowy – typowe konflikty i doświadczenia
 • Praca z układem nerwowym z równoczesnym uwalnianiem typowych konfliktów
 • Choroby neurologiczne, psychiczne z punktu widzenia psychosomatyki
 • Praca na średnim i długim pływie
 • Praca w szerokich polach percepcji
 • Praca z pacjentami po doświadczeniach molestowania, samobójstw w rodzie, poronień, aborcji
 • Przekaz transgeneracyjny i epigenetyka w praktyce
 • Analiza drzewa genealogicznego i łączenie doświadczeń przeszłych pokoleń z objawami/ chorobami pacjenta
 • Praca na drzewie kursantów
 • Ustawienia Hellingerowskie z pracy na czaszce
 • Ustawienia w pracy na zdjęciach
 • Rytuały terapeutyczne – zasady tworzenia
 • Symbolika i metafory
 • Praca w regresji
 • Praca w progresji
 • Wieczorem każdy z kursantów wykona i przeprowadzi swój rytuał
 • Podsumowanie
 • Synteza wszystkich informacji
 • Techniki pracy z podświadomością
 • Techniki pytań do podświadomości

0