Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych - Acus Med Szkolenia

Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych

Terminy szkoleń

SPAŁA – I moduł – 11-13.02.2022

SPAŁA – II moduł – 22-24.04.2022

RZESZÓW – I moduł – 6-8.05.2022

RZESZÓW – II moduł – 24-26.06.2022

BIESZCZADY – III i IV moduł – 22-28.08.2022

KRAKÓW – I moduł – 11-13.11.2022

KRAKÓW – II moduł – 9-11.12.2022

 

* CENA: 3400 zł/ obejmuje I i II moduł szkolenia (w cenie zawarte są materiały on-line + 3 webinary wysłane mailowo przed, w trakcie oraz po szkoleniu)

3500 zł/ obejmuje III i IV moduł szkolenia


Opis szkolenia

Szkolenie „Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych” ma na celu przedstawienie z praktycznej strony pracy z różnymi rodzajami stresu, jego objawami w ciele pacjenta i sposobami uwolnienia/leczenia.

Jeszcze kilka/kilkanaście lat temu mało który specjalista fizjoterapii, terapii manualnej, osteopatii i innych profesji medycznych brał pod uwagę w swojej praktyce czynniki psychogenne, jeśli nawet to najczęściej sprowadzało się to do ogólnego pojęcia stresu czy traum. Jest to zdecydowanie zbyt ogólne stwierdzenie, to tak jakby postawić diagnozę ,,ból”. Tak jak w przypadku zaburzeń mechanicznych analizuje się problem poprzez dokładny wywiad, testy kliniczne, badania dodatkowe i inne, tak samo w przypadku komponenty psychosomatycznej powinno to wyglądać. Powstaje pytanie, jak i czy można testować poziom stresu, dojść do źródła traumy ulokowanej głęboko w tkance, czy ciało i mózg poradziły sobie z określonymi psychogennymi stresorami z życia pacjenta czy nie.

Całość szkolenia zakończona jest wewnętrznym sprawdzianem z części praktycznej. Otrzymanie dyplomu jest równoznaczne z ukończeniem kursu z wynikiem pozytywnym.

W cenie zawarte są materiały on-line + 3 webinary wysłane mailowo przed, w trakcie oraz po szkoleniu.

 


Prowadzący


Plan zajęć

 • Podstawy biologiczne, medyczne, neurofizjologiczne reakcji stresowych i ich wpływ na organizm człowieka
 • Oś HPA, równowaga układu współczulnego względem przywspółczulnego- dysautonomia, typy zawieszeń emocji w cele- ich wpływ strukturalny oraz wisceralny na ciało, detoksyfikacja układu nerwowego- układ glimfatyczny (informacje wstępne- kontynuacja na II module)
 • Badanie pacjenta poprzez techniki czuciowe, nasłuchowe ogólne w pozycji stojącej oraz siedzącej
 • Badanie pacjenta poprzez czaszkę, kość krzyżową, klatkę piersiową, jamę brzuszną oraz kończyny
 • Różne sposoby i typy pracy z tkanką- 4 typy pracy bezpośredniej i 5 typów pracy pośredniej, przykłady pracy na różnych regionach ciała oraz budowania różnych barier tkankowych w celu zwiększania efektów uwalniania poszczególnych warstw tkankowych
 • Układ Primovascularny- pierwotny układ naczyniowy- dotychczasowe wyniki badań i ich istotność dla pracy nasłuchowej oraz wykorzystanie w pracy manualnej
 • Autonomiczny układ nerwowy- wprowadzenie
 • Praca na zwojach współczulnych, zwoju szyjnym górnym, środkowym i dolnym (gwiaździstym w połączeniu ze zwojem współczulnym Th1)
 • Praca na zwojach i splotach: trzewnych, krezkowym górnym, aortalno-nerkowych, międzykrezkowym, krezkowym dolnym, podbrzusznym górnym i dolnym
 • Powięź – badania naukowe, typy receptorów i ich wpływ na efekty terapeutyczne, zjawiska piezoelektryczne, bioluminescencja i inne
 • Praca na zwijaniu i rozwijaniu powięzi oraz wchodzenie wraz z ciałem pacjenta w głębokie autonomiczne, globalne ruchy dla prostszych form życia (ruchy pływające, pełzające czworacze itp.)
 • Praca na śródpiersiu
 • Podstawy mikrobiologiczne oraz fizyczne komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizmów żywych- dotychczasowe badania
 • Genetyka oraz epigenetyka – istotność dla medycyny
 • Układ glimfatyczny oraz kontinuum glimfatyczny-limfatyczne
 • Praca czaszkowa chwyty diagnostyczne, informacje , które można odczytać i jak je interpretować
 • Praca czaszkowa membranowa, uwalnianie lokalnych restrykcji, normalizacja dysautonomia, łączenie pracy czaszkowej z wchodzeniem wraz z ciałem pacjenta w głębokie autonomiczne, globalne ruchy dla prostszych form życia (ruchy pływające, pełzające czworacze itp.)
 • Kontynuacja pracy czaszkowej oraz połączenie pracy z układem limfatycznym- kontinuum glimfatyczny-limfatyczne
 • Kontinuum glimfatyczny-limfatyczne c.d
 • Praca trzewna –żołądek, typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania
 • Wątroba i pęcherzyk żółciowy – typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania
 • Dwunastnica, jelito czcze i kręte- typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania
 • Jelito grube- typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania
 • Nerki- typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania
 • Podsumowanie szkolenia oraz omówienie zagadnień poruszonych przez kursantów
 • Zasady embriologiczne i ewolucyjne konfliktów biologicznych
 • Narząd ruchu- kończyna górna i kończyna dolna – typowe doświadczenia i konflikty
 • Praca nasłuchowa na kończynami z równoczesnym uwalnianiem typowych konfliktów
 • Narząd ruchu - kręgosłup – typowe doświadczenia i konflikty
 • Praca nasłuchowa na kręgosłupie z równoczesnym uwalnianiem typowych konfliktów9:00-10:50 –Podstawy mikrobiologiczne oraz fizyczne komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizmów żywych - dotychczasowe badania
 • Narządy wewnętrzne – typowe konflikty i emocje dla narządów wewnętrznych
 • Praca nasłuchowa na narządach wewnętrznych z równoczesnym uwalnianiem typowych konfliktów
 • Wprowadzanie elementów hipnozy terapeutycznej do pracy nasłuchowej
 • Wchodzenie/wychodzenie z procesu - różne sposoby
 • Praca z poszerzaniem poziomów świadomości
 • Zasady pracy z emocjami, przechodzenie z emocji niższych na wyższe
 • Praca z emocjami – techniki uwalniania emocji o niskich wibracjach
 • Wchodzenie/wychodzenie z procesu różne sposoby
 • Układ nerwowy – typowe konflikty i doświadczenia
 • Praca z układem nerwowym z równoczesnym uwalnianiem typowych konfliktów
 • Choroby neurologiczne, psychiczne z punktu widzenia psychosomatyki
 • Praca na średnim i długim pływie
 • Praca w szerokich polach percepcji
 • Praca z pacjentami po doświadczeniach molestowania, samobójstw w rodzie, poronień, aborcji
 • Przekaz transgeneracyjny i epigenetyka w praktyce
 • Analiza drzewa genealogicznego i łączenie doświadczeń przeszłych pokoleń z objawami/ chorobami pacjenta
 • Praca na drzewie kursantów
 • Ustawienia Hellingerowskie z pracy na czaszce
 • Ustawienia w pracy na zdjęciach
 • Rytuały terapeutyczne – zasady tworzenia
 • Symbolika i metafory
 • Praca w regresji
 • Praca w progresji
 • Wieczorem każdy z kursantów wykona i przeprowadzi swój rytuał
 • Podsumowanie
 • Synteza wszystkich informacj
 • Techniki pracy z podświadomością
 • Techniki pytań do podświadomości

0