Skolioza Okiem Osteopaty - Acus Med Szkolenia

Skolioza Okiem Osteopaty

Terminy szkoleń

KRAKÓW (Budzyń) 

Moduł I – 30.09-02.10.2022

Moduł II – 18-20.11.2022


Opis szkolenia

Skolioza Okiem Osteopaty to szkolenie, które ewoluowało i rozwijało się razem z jego prowadzącym. Pierwotnie był to dwudniowy kurs pod nazwą „ techniki strukturalne i funkcjonalne w terapii skolioz i wad postawy”. Kursanci dostawali narzędzia do pracy parietalnej i uczyli się programować ćwiczenia korekcyjne.

W drugiej odsłonie kurs został wydłużony do 3 dni i dostał tytuł „Skolioza okiem osteopaty”, a do pierwotnego programu dodano wprowadzenie do terapii wisceralnej i cranio-sacralnej oraz pracę na przeponach.

Teraz przedstawiamy Wam kurs „Skolioza okiem osteopaty” wersja 2.0. Jest to szkolenie koncepcyjne, w czasie którego duży nacisk kładziony jest na teorię i sposób podejścia do problemu skolioz i wad postawy. W tym kontekście szczegółowo omówione zostaną kwestie wywiadu, oglądania i badania pacjenta. Gwarantujemy jednak, że nie zabraknie na nim praktyki. 

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

W ramach I modułu (praca parietalna);

 • zamkniętej formy terapeutycznej w postaci GOT (Ogólna terapia osteopatyczna)
 • technik dla kluczowych obszarów ciała tj. miednica i klatka piersiowa
 • projektowania ćwiczeń korekcyjnych zarówno dla skrzywień trójwymiarowych ( skolioz ) jak i wad postawy związanych z zaburzeniami postawy w projekcji A-P (np. obniżone napięcie mięśniowe)
 • o płaskostopiu i deformacjach klatki piersiowej

W ramach II modułu (wprowadzenie do terapii wisceralnej, cranio-sacralnej i pracy z układem krwionośnym);

 • badania jamy brzusznej, testów bezpieczeństwa, technik globalnych i technik szczegółowych w obrębie jamy brzusznej (np. praca z pęcherzem), klatki piersiowej (np. uwolnienie napięć ze śródpiersia) i gardła (np. praca z krtanią) w kontekście terapii wisceralnej 
 • czym jest terapia cranio-sacralna, aby nadać właściwy kontakt technikom prezentowanym w części praktycznej
 • pracy strukturalnej z mózgo i twarzoczaszką
 • pracy na strukturach oponowych i uwalniania napięć śródkostnych
 • pracy z układem krwionośnym, zarówno pośrednio z układem żylnym poprzez system przepon, jak i bezpośrednio z dużymi naczyniami tętniczymi

 


Prowadzący


Plan zajęć

 • Zapoznanie i wprowadzenie
 • Wywiad / oglądanie / badanie ogólne
 • GOT (ogólna terapia osteopatyczna)
 • Powtórka- GOT
 • Parietalna praca z miednicą
 • Parietalna praca z klatką piersiową
 • Zasady projektowania ćwiczeń korekcyjnych
 • Powtórka- miednica / klatka piersiowa
 • Ćwiczenia korekcyjne w praktyce (praca w grupach)
 • Ćwiczenia core / aktywna stopa / ćwiczenia oddechowe
 • Powtórka / omówienie problemów
 • Terapia cranio-sacralna – strukturalna praca z czaszką
 • Terapia cranio-sacralna – techniki oponowe
 • Terapia cranio-sacralna – techniki śródkostne / segment OA
 • Powtórka - Terapia cranio-sacralna
 • Terapia wisceralna – wprowadzenie / badanie / testy bezpieczeństwa
 • Terapia wisceralna – techniki globalne
 • Terapia wisceralna - techniki specyficzne
 • Powtórka - Terapia wisceralna
 • Trakt orofacjalny
 • Układ krwionośny / przepony

0