Tensegracja i jej zastosowanie w terapii manualnej - Acus Med Szkolenia

Tensegracja i jej zastosowanie w terapii manualnej

Terminy szkoleń

KRAKÓW (Budzyń) – 3-5.06.2022


Opis szkolenia

Tensegracja i jej zastosowanie w terapii manualnej

Czym jest tensegracja?

Tensegracja jako obszar badań naukowych ma swoje początki w późnych latach 1940’. Jej zasady w kolejnych dekadach były stopniowo włączane w liczne obszary badań oraz praktycznego zastosowania. 

Z nadejściem przełomowych, opartych na faktach prac Donalda Ingbera w zakresie tensegracji na poziomie komórkowym, koncepcja ta wprowadzona została w obszar nauk biologicznych oraz medycyny, rewolucjonizując postrzeganie struktury i funkcjonowania ciała na każdym z poziomów hierarchii, od poziomu nano do całego ciała, systemu, a nawet dalej.

Z perspektywy terapeutycznej, tensegracja daje nam wyjaśnienie wielu korzystnych zmian, odbywających się zarówno lokalnie jak i dystalnie, wynikających z szerokiego zakresu stosowanych przez nas działań terapeutycznych oraz różnych podejść –  od pracy mięśniowo- powięziowej poprzez energetyczne i witalistyczne modele pracy terapeutycznej.

 

Jeśli praca powięziowa znajduje się w Twoim  obszarze zainteresowań , tensegracja da Ci klucz do jej głębszego zrozumienia, przekładając się na udoskonalenie jej praktycznego zastosowania. 

 

Obejrzyj godzinną lekcję z naszym Instruktorem Jonem Parsonsem, by poznać tensegrację na różnych poziomach złożoności. Od obszaru komórek, przez tkanki, cały organizm, a nawet otaczający nas świat. Dowiedz się jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce gabinetowej! Wystarczy, że zostawisz swój adres mailowy, by cieszyć się dostępem do pełnego nagrania.


Jeśli koncepcja przedstawiona w materiale wideo przemawia do Ciebie to zapoznaj się z pełnym programem szkolenia. W trakcie trzydniowego kursu „Tensegracja i jej zastosowanie w terapii manualnej” zabierzemy Cię w podróż, podczas której odkryjesz zasady tensegracji oraz jej znaczenie w różnych koncepcjach terapii manualnej, którymi posługujesz się w swojej praktyce na co dzień. Omówimy i praktycznie wprowadzimy Cię również w podejścia najczęściej stosowane w praktyce osteopatycznej.  

 

Jakie korzyści daje szkolenie?

Kurs ten pomoże fizjoterapeutom/ osteopatom w zrozumieniu korzyści terapeutycznych z perspektywy biomechanicznej oraz zaoferuje interesujący, częściowo oparty na dowodach, wgląd  w to, jak niektóre z podejść witalistycznych wykorzystywanych w naszej pracy na co dzień mogą wywoływać pożądany efekt.  

Praktycznie kurs oferuje uczestnikom zakres technik, które będą możliwe do wykorzystania od razu po ukończeniu kursu, będąc tym samym wstępem do osteopatii w obszarze funkcjonalnym/ kranialnym.

Przedstawiony zostanie zakres technik, który postrzegany jest jako część funkcjonalnego/ kranialnego podejścia osteopatycznego. Nauczy wykorzystania tej koncepcji  na poziomie śródkostnych, stawowym, trzewno- powięziowym oraz membranowym w różnych obszarach ciała.

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Uczestnicy muszą posiadać dobry poziom umiejętności palpacyjnych oraz praktykować w obszarze pracy manualnej tj. osteopaci, fizjoterapeuci.

Doświadczenie w obszarze osteopatii czaszkowej będzie pomocne, lecz nie stanowi warunku uczestnictwa.

 


Prowadzący


Plan zajęć

 • Architektoniczne korzenie tensegracji (Buckminster Fuller i Snelson)
 • Zmiana perspektywy z Newtonowskiego modelu kompresyjnego na model nie-newtonowskich “tensional field” (pól naprężeniowych)
 • Zalety struktur tensegracyjnych; dlaczego są one lekkie i silne, najprawdopodobniej odgrywając naważniejszą role w samostabilizacji
 • Samoorganizacja, fraktalna powtarzalność oraz kontinuum
 • Tensegracja na poziomie komórkowym oraz mechanotransdukcja
 • Powięź oraz kolagenowa, obejmująca wszystko wewnętrzna sieć (Guimberteau)
 • Biotensegracja oraz jej rola w zrozumieniu wzajemnych zależności ciała na poziomie układów/ systemów
 • Komunikacja w obrębie sieci kolagenowej
 • Tensegracja w podejściach osteopatycznych/ manualnych
 • Praktyczne przełożenie przedstawionej teorii; prezentacja podejść opartych na fraktalnej/ hierarchicznej koncepcji samoorganizacji ciała/ systemów
 • Palpacja powięziowa
 • Umiejętność lokalizowania się na różnych poziomach/ tkankach
 • Techniki śródkostne; uwolnienie dysfunkcji śródkostnych, powięziowy “unwinding” (rozplątywanie/ odwijanie) kości długich
 • Unwinding na poziomie stawowym; pojedynczych stawów (równoważenie napięć więzadłowych (BLT)/ unwinding)
 • Unwinding na poziomie stawowym; zastosowanie w obrębie kilku stawów (unwinding kończyn)
 • Uwolnienia AP (w projekcji przednio- tylnej) m.in. na poziomie śródpiersia, ścięgna centralnego itp.
 • Zasady HVLA w koncepcji “soft locking” (miękkiego ryglowania)

0