Terapia kręgosłupa w podejściu biomechanicznym - Acus Med Szkolenia

Terapia kręgosłupa w podejściu biomechanicznym

Terminy szkoleń

KRAKÓW

Moduł I – 17-19.01.2022

Moduł II – 14-16.02.2022

Moduł III – 23-25.03.2022

 

Moduł I – 4-6.04.2022

Moduł II – 10-12.05.2022

Moduł III – 15-17.07.2022

 

Moduł I – 2-4.09.2022

Moduł II – 3-5.10.2022

Moduł III – 16-18.11.2022

 

 

 

 

 


Opis szkolenia

Terapia kręgosłupa w podejściu biomechanicznym to autorski kurs, który opiera się na: badaniu, wnioskowaniu klinicznym oraz terapii kręgosłupa.

 

Co wyróżnia szkolenie Terapia kręgosłupa w podejściu biomechanicznym?

Przede wszystkim praktyczne i kliniczne podejście do leczenia szeroko rozumianych problemów w obrębie kręgosłupa i jego połączeń. Co więcej – każdy moduł skonstruowany jest tak aby poza technikami badania, wnioskowania i terapii pasywnej wdrożyć terapię ruchową i autoterapię. W związku z tym każdy terapeuta uzyska również potężne narzędzie, które pozwoli utrwalić efekty terapii gabinetowej.

Biomechanika – to od niej będziemy wychodzić na samym starcie, dając terapeucie obszerne zrozumienie przyczyn dysfunkcji. Dokładna analiza zaburzeń z punktu widzenia biomechaniki to wstęp do poszerzenia dalszej diagnozy terapeutycznej i dobrania konkretnych narzędzi terapeutycznych podpierając się przy tym sprawdzonymi technikami oraz systemem własnej superwizji terapeutycznej. Skupiamy się na umiejętności zebrania i przeprowadzenia rzetelnego wywiadu oraz wnikliwego badania.

Z racji na doświadczenie w pracy z pacjentami dotkniętymi schorzeniami reumatologicznymi i metabolicznymi przez wszystkie moduły przewijać się będzie również temat reumatologii, interny, neurologii i oczywiście ortopedii.

Dodatkowo w procesie terapii i badania będziemy brali pod uwagę również tak często pomijany aspekt psychiczny, społeczny.

Podczas szkolenia Terapia kręgosłupa w podejściu biomechanicznym odpowiemy na pytania:

 • Na jakie badanie mam wysłać swojego pacjenta? – czyż nie przed takim wyborem stoi często terapeuta?
 • Jak odczytać m.in badania morfologii krwi, badania moczu i jak odnieść te wyniki do obrazu klinicznego?
 • Czego oczekiwać po danym badaniu?    
 • Finalnie – kiedy mam wysłać swojego pacjenta na dane badanie?

System terapeutycznych flag – przedstawimy jednak nie z perspektywy wykluczenia pacjenta z terapii w przypadku tzw. flagi czerwonej, lecz postaramy się poszerzyć spojrzenie i wytworzyć pewien terapeutyczny odruch w postaci zdania:                                 mam flagę czerwoną, jak mogę pomóc i z czego ona może wynikać?

Ból jak go zrozumieć i jakie są mechanizmy jego projekcji, odczuwania?                                                                                                      Czy eliminowanie / modulowanie bólem to cel terapii i miara skuteczności terapii?                                                                                    Tam gdzie ból dyktuje warunki – czy terapeuta ma się temu podporządkować?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie wnikliwego – biomechanicznego, terapeutycznego, klinicznego i treningowego szkolenia.

Zapisując się na I moduł szkolenia potwierdzasz tym samym udział w kolejnych modułach. 


Prowadzący


Plan zajęć

 • Anatomia odcinka lędźwiowego z embriologicznymi powiązaniami.
 • Biomechanika funkcjonalna odcinka lędźwiowego.
 • Specyfikacje ruchowe odcinka lędźwiowego zależne od aktywności, celów i ograniczeń.
 • Układ nerwowy: splot lędźwiowy.
 • Układ naczyniowy okolicy odcinka lędźwiowego: podział na sploty żylne, tętnicze.
 • Ważniejsze konotacje z układem trzewnym - miejsca podwieszeń trzewia i wpływ zaburzeń trzewnych na funkcjonowanie odcinka lędźwiowego.
 • Mechanika shiftu z neurologicznego, naczyniowego, strukturalnego i funkcjonalnego punktu widzenia.
 • Artrokinematyka - ile w tym prawdy a ile czystego założenia mechanicznego.
 • Mechanizm neurofizjologiczny najbardziej znanych technik manualnych - od masażu, mobilizacji, manipulacji, po delikatne techniki autonomiczne.
 • Kiedy mobilizować, kiedy manipulować, kiedy wprowadzać terapię ruchową - a kiedy zostawić pacjenta w spokoju.
 • Palpacja obszaru lędźwiowego: osteologia.
 • Palpacja obszaru lędźwiowego: mięśnie.
 • System powięzi piersiowo - lędźwiowej.
 • Testy neurodynamiczne.
 • Mechanizmy bólu: ostrego i przewlekłego - niwelujemy czy modulujemy?
 • Schemat badania fizjoterapeutycznego pacjenta z ostrym bólem pochodzenia lędźwiowego.
 • Terapia manualna odcinka lędźwiowego: Techniki funkcjonalne.
 • Terapia manualna odcinka lędźwiowego: Techniki stawowe.
 • Terapia manualna odcinka lędźwiowego: Techniki oddechowe (wpływ zmiany toru oddechowego na funkcjonowanie i modulację bólu odcinka lędźwiowego).
 • Terapia manualna odcinka lędźwiowego: Techniki tkanek miękkich (MTG, techniki powięziowe, pozycyjne rozluźnianie itp).
 • Wdrożenie terapii ruchowej: Techniki testowania ,,wejścia” do terapii ruchowej oparte na ocenie ruchu pod względem jakości, zakresu i techniki reaktywności ważniejszych grup mięśniowych.
 • Wdrożenie terapii ruchowej: Trening technik aktywacji w pozycjach zregresowanych z podziałem na: przeciwbólowe, drenujące, stymulujące, uaktywniające, utrwalające.
 • Wdrożenie terapii ruchowej: Trening technik aktywacji w pozycjach wysokich bez i z akcesorium treningowym.
 • Wdrożenie terapii ruchowej: Trening technik ruchowych służący przełamaniu strachu przed danym ruchem.
 • Wdrożenie terapii ruchowej: Trening technik reedukacyjnych: chodu, obrotu, skłony (AP+BOK).
 • Uaktywnienie dynamiki spiralnej - trening.
 • Czy ćwiczenia CORE STABILITY mają sens w terapii bólu - omówienie teoretyczne i konfrontacja z praktyką.
 • Nauka progresji i programowania ruchu.
 • Techniki normalizujące napięcie przedniej kolumny kręgosłupa i kolumny ciśnień.
 • Kliniczne spojrzenie na problem kręgosłupa - tzw. INTERNA KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO.
 • Anatomia miednicy: osteologia, układ mięśniowy, stawy, więzadła.
 • Staw krzyżowo-biodrowy: najnowsze spojrzenie na biomechanikę funkcjonalną kompleksu SI.
 • Blokada stawu SI - kiedy może to nastąpić, jak diagnozować i finalnie leczyć.
 • Zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego - klinika objawów.
 • Wstęp do reumatologii - często to od stawów SI i miednicy zaczynają się objawy przypisywane ,,zablokowaniu stawu” a przyczyną jest choroba zapalna.
 • Wstęp do reumatologii - objawy przypisywane “zablokowaniu stawu” a choroba zapalna.
 • Triada reumatoidalna.
 • Klasyfikacja zapaleń / spondyloartropatii wg ASAS.
 • Collitis ulcerosa - jedna z przyczyn ,,pseudo blokad” odcinka lędźwiowego i kompleksu SI.
 • Badanie jamy brzusznej w kontekście diagnostyki funkcjonalnej odcinka SI.
 • Splot krzyżowy - anatomia funkcjonalna.
 • Splot guziczny w ujęciu badania i terapii coccygodyni.
 • Skręcenie, asymetria miednicy - czy teksty symetryzacji mają sens?
 • Trening medyczny obszaru miednicy.
 • Techniki mobilizacji stawów biodrowych: do otwarcia, do zamknięcia i ruch kombinowany.
 • Trening miednicy i łączenie go z kompleksem lędźwiowym z nastawieniem na konkretny cel: odtworzenie zakresu, ryglowanie, sprzężenie ruchowe, wypoziomowanie.
 • Trening integracji oddechowej.
 • Trening uaktywniający napięcie i funkcjonalną siłę pasa biodrowego (pośladkowy, biodrowo-lędźwiowy, system prowadzenia biodra).
 • Techniki aktywne i manualne normalizujące napięcie w obrębie pasa miednicznego: w ostrym bólu SI, coccygodyni, bolesnych miesiączkach itp.
 • System auto-ryglujący miednicę - jak na niego wpływać.
 • Trening specyfikacji ruchowych zależnych od celów, potrzeb, ograniczeń i dysfunkcji oraz deformacji.
 • Anatomia odcinka piersiowego: osteologia, system mięśniowy, system połączeń żebrowo-mostkowych i żebrowo-kręgowych.
 • Sploty autonomiczne.
 • Mechanika oddychania.
 • Testy funkcjonalne.
 • Testy manualne.
 • Biomechanika funkcjonalna klatki piersiowej i połączenia funkcjonalne traktu oddechowego i naczyniowego.
 • Anatomia funkcjonalna ruchu obręczy kończyny górnej i rytmu łopatkowo-żebrowego.
 • Wpływ obręczy na mechanikę klatki piersiowej i odwrotnie.
 • Techniki stawowe w obrębie odcinka piersiowego (mobilizacja, oscylacja, manipulacja, techniki tkanek miękkich, techniki funkcjonalne).
 • Klinika i postępowanie terapeutyczne w jednostkach chorobowych.
 • Zespoły uciśnięć struktur nerwowych i zaburzenia napięć w obrębie żeber i klatki piersiowej.
 • Trening terapeutyczny z ujęciem progresji motorycznej: z integracją kolumny ciśnień oraz rytmu oddechowego.
 • Zespół Th4 - od czystej biomechaniki po neurofizjologię i terapię odruchową.
 • Zespół Parsongate-Turnera - możliwości terapii manualnej i ruchowej.

0