Terapia manualna w ujęciu klinicznym - Acus Med Szkolenia

Terapia manualna w ujęciu klinicznym

Terminy szkoleń

KRAKÓW

Moduł I – 22-24.10.2021

Moduł II – 26-28.11.2021

Moduł III – 7-9.01.2022

Moduł IV – 22-24.04.2022

Moduł V – 20-22.05.2022

WROCŁAW

Moduł I – 29.11-1.12.2021

Moduł II – 3-5.01.2022

Moduł III – 14-16.02.2022

Moduł IV – 21-23.03.2022

Moduł V – 25-27.04.2022

RZESZÓW

Moduł I – 10-12.12.2021

Moduł II – 28-30.01.2022

Moduł III – 4-6.04.2022

Moduł IV – 9-11.05.2022

Moduł V – 6-8.06.2022

 

* CENA: 1200 zł / obejmuje 1 moduł szkolenia


Opis szkolenia

Terapia manualna w ujęciu klinicznym to szkolenie kierowane do fizjoterapeutów i lekarzy, którzy poszukują sprawdzonych narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, popartych wnikliwym wnioskowaniem klinicznym i praktycznym zrozumieniem nauk podstawowych tj. anatomia, fizjologia czy biomechanika.

Terapia manualna w ujęciu klinicznym – szczegóły

Cały model kształcenia obejmuje 5 modułów, które krok po kroku budują kliniczny obraz pacjenta z różnorodnymi problemami klinicznymi. Zaczniemy od części centralnej, gdzie zmierzysz się ze szkieletem osiowym, ucząc się badania i terapii kompleksu miednicznego i odcinka lędźwiowego. Kolejny krok to odcinek piersiowy wraz z klatką piersiową, a centralny aspekt zamkniemy odcinkiem szyjnym i pracą z mózgo- i twarzoczaszką. 

3 moduły centralne utworzą nam swoistą matrycę, na której oprzemy postępowanie z problemami kończyn dolnych i górnych, omawianymi na module 4 i 5.

Każdy z modułów, oprócz przedstawienia rzetelnej wiedzy i umiejętności praktycznych, nauczy Cię wnioskowania klinicznego i różnicowania dolegliwości na bazie ćwiczeń w grupach oraz licznych przykładów typu case study.

Szkolenie to zbuduje solidny fundament Twojej terapeutycznej drogi, który nie zamyka Cię w schematycznych działaniach, a wręcz przeciwnie otwiera przed Tobą możliwość do integrowania zdobytych umiejętności z innymi szkoleniami, które ukończysz.

Terapia manualna w ujęciu klinicznym to znakomite rozwiązanie dla każdego terapeuty, który poszukuje usystematyzowanej wiedzy i narzędzi przedstawionych w bardzo przystępny sposób.

Wszystkie moduły tworzą wyczerpującą bazę teoretyczną jak i praktyczną do pracy z różnorodnymi problemami pacjentów. 

W cenie szkolenia otrzymasz:

 • Materiały prescriptum przed każdym modułem w formie wideo i plików pdf
 • Sylabus wskazujący zakres treści omawianych na każdym z modułów
 • Obszerny skrypt szkoleniowy dla każdego modułu
 • Nagrania wideo z wszystkich modułów
 • Prezentacje multimedialne i mapy myśli dla każdego modułu
 • Zaświadczenie po każdym odbytym module i zbiorczy certyfikat po ukończeniu pełnego szkolenia
 • Kod zniżkowy na kursy z platformy Fizjopassion Online
 • Kod zniżkowy do sklepu Acus Med
 • Webinar powtórkowy dla każdego modułu i całego szkolenia

Prowadzący


Plan zajęć

 • Model dysfunkcji somatycznej
 • Ból - aspekty kliniczne
 • Wywiad na potrzeby terapii manualnej
 • Klasyfikacja flag - wskazania i przeciwskazania do pracy manualnej
 • Narzędzia diagnostyczne: Analiza posturalna (trajektorie sił w ciele)
 • Palpacja i obserwacja - neutralność terapeuty
 • Narzędzia diagnostyczne: Protokół diagnostyczny
 • Narzędzia diagnostyczne: badanie stawowe, badanie tkanek miękkich - ustalanie priorytetów terapeutycznych
 • Rozwój kompleksu lędźwiowo-miednicznego: - Praktyczne ujęcie embriologii - system czaszkowo-kręgowo-krzyżowy - Kształtowanie się stawów krzyżowo-biodrowych i ich relacji z kolumną kręgosłupa i kończynami dolnymi - Korelacje z systemem urogenitalnym
 • Anatomia kompleksu lędźwiowo-miednicznego w praktyce: - Kostne punkty referencyjne - Stawy międzywyrostkowe, połączenie lędźwiowo-krzyżowe, stawy krzyżowo-biodrowe, spojenie łonowe, połączenie krzyżowo-guziczne i struktury więzadłowe kompleksu lędźwiowo-miednicznego - Struktury mięśniowo-powięziowe - Obszary potencjalnego konfliktu nerwowo-naczyniowego i mechanizmy dysfunkcyjne
 • Aspekty kliniczne część 1: - Dysfunkcje stawów krzyżowo-biodrowych - Dysfunkcje spojenia łonowego - Dysfunkcje połączenia krzyżowo-guzicznego - Dysfunkcje stawów międzywyrostkowych
 • Badanie manualne: - badanie prowokacyjne stawów krzyżowo-biodrowych - badanie funkcjonalne stawów krzyżowo-biodrowych (różnicowanie wpływów wstępujących i zstępujących) - badanie napięciowe i badanie ruchomości spojenia łonowego - badanie połączenia krzyżowo-guzicznego i skorelowanych struktur dna miednicy badanie odcinka lędźwiowego
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze kompleksu lędźwiowo-miednicznego: - Techniki mobilizacji stawowych (staw krzyżowo-biodrowy, połączenie lędźwiowokrzyżowe, stawy międzywyrostkowe, spojenie łonowe, połączenie krzyżowo-guziczne) - Techniki energizacji mięśni - Techniki nerwowo-mięśniowe - Techniki aktywnego rozluźniania - Techniki więzadłowe - Techniki BLT
 • Kompleks lędźwiowo-miedniczny - aspekty kliniczne 2: - Dysbalans mięśniowo-powięziowy (funkcjonalna jednostka centralna, powięź piersiowo-lędźwiowa) - Zespoły korzeniowe i pseudokorzeniowe
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze tkanek miękkich kompleksu lędźwiowo-miednicznego:
 • Kompleks powięzi piersiowo-lędźwiowej z ujęciem mięśni grzbietu, ściany brzucha, mięśni lędźwiowych i czworobocznych lędźwi - Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego - Techniki pozycyjnego rozluźniania - Techniki aktywnego rozluźniania - Techniki harmoniczne - Techniki nasłuchu
 • Obszar pośladkowy - bruzdy międzymięśniowe, strefy wyjścia nerwów skórnych i nerwów motorycznych - Techniki mobilizacji bruzd - Techniki mobilizacji tkanek miękkich
 • Kompleks lędźwiowo-miedniczny korelacje trzewne: - Układ autonomiczny współczulny i przywspółczulny - Relacje topograficzne - jelito grube, jelito cienkie, otrzewna a) mobilizacje systemu zawieszenia, mobilizacja krezek trzewnych - Miednica mniejsza - pęcherz moczowy, macica, odbytnica a) mobilizacja systemu zawieszenia
 • Drenaż i ukrwienie kompleksu lędźwiowo-miednicznego: - Sploty żylne kręgowe i miedniczne a) Techniki harmoniczne b) Techniki drenażowe wspomagane pracą oddechową - Układ limfatyczny jamy brzucha a) Techniki mobilizacji limfatycznej jamy brzucha - Aorta i jej odgałęzienia obwodowe a) kluczowe strefy zaburzeń tętniczych z perspektywy mechanicznej i neurokrynnej
 • Case study: - tworzenie strategii diagnostyczno-terapeutycznych w ramach pracy w grupach - łańcuchy powiązań systemowych - budowanie całościowego obrazu pacjenta w jego środowiskowym kontekście
 • Rozwój klatki piersiowej i kręgosłupa piersiowego: - Praktyczne ujęcie embriologii - serce, wątroba, przepona i relacje pozycyjne w obszarze klatki piersiowej - Kształtowanie się żeber i mostka w kontekście lokalnych i regionalnych powiązań - Wzorzec oddechowy - automatyzmy i rytmy biologiczne i ich znaczenie dla zdrowia i dobrostanu
 • Anatomia kompleksu piersiowego w praktyce: - Kostne punkty referencyjne - Stawy międzywyrostkowe, połączenie piersiowo-lędźwiowe, połączenia żebrowo-kręgowe, połączenia żebrowo-mostkowe, struktury więzadłowe kompleksu lędźwiowo-miednicznego - Struktury mięśniowo-powięziowe ściany klatki piersiowej i narządy śródpiersia - Obszary potencjalnego konfliktu nerwowo-naczyniowego i mechanizmy dysfunkcyjne
 • Kompleks piersiowy - aspekty kliniczne część 1: - Problemy strukturalne (skolioza, choroba Baastrupa, Choroba Scheuermanna, ZZSK, Zespół Tietza)
 • Kompleks piersiowy - badanie manualne: - badanie napięciowe odcinka piersiowego i klatki piersiowej - badanie funkcjonalne odcinka piersiowego i klatki piersiowej
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze kompleksu piersiowego: - Techniki mobilizacji stawowych (kręgosłup piersiowy, połączenia kręgowo-żebrowe, mostek) - Techniki nerwowo-mięśniowe - Techniki aktywnego rozluźniania - Techniki recoil
 • Kompleks piersiowy - aspekty kliniczne 2: - Dysbalans mięśniowo-powięziowy (przepona i mięśnie oddechowe, powięź piersiowo-obojczykowa, powięź piersiowa, powięź piersiowo-lędźwiowa) - Problemy neurologiczne (neuralgia międzyżebrowa, odruch wiscero-somatyczny i somato-wisceralny, autonomiczny układ nerwowy)
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze tkanek miękkich kompleksu piersiowego: - Kompleks powięzi piersiowo-lędźwiowej z ujęciem mięśni grzbietu, ściany klatki piersiowej a) Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego b) Techniki pozycyjnego rozluźniania b) Techniki aktywnego rozluźniania c) Techniki harmoniczne d) Techniki nasłuchu - Techniki BLT - Przepona oddechowa i jej korelacje mięśniowo-powięziowe
 • Kompleks piersiowy korelacje trzewne: - Pnie współczulne i normalizowanie napięcia autonomicznego - Relacje topograficzne - opłucna, osierdzie, powięź wewnątrzpiersiowa a) mobilizacje systemu zawieszenia i błon surowiczych
 • Drenaż i ukrwienie kompleksu piersiowego: - Sploty żylne kręgowe, system żyły nieparzystej, żyła główna i naczynia płucne a) Techniki harmoniczne b) Techniki drenażowe wspomagane pracą oddechową - Układ limfatyczny klatki piersiowej a) Techniki mobilizacji limfatycznej klatki piersiowej, mobilizacja płuc i drzewa oskrzelowego - Aorta i jej odgałęzienia obwodowe a) kluczowe strefy zaburzeń tętniczych z perspektywy mechanicznej i neurokrynnej
 • Case study : - tworzenie strategii diagnostyczno-terapeutycznych w ramach pracy w grupach - łańcuchy powiązań systemowych - budowanie całościowego obrazu pacjenta w jego środowiskowym kontekście
 • Rozwój szyi i czaszki: - Praktyczne ujęcie embriologii - cerebralizacja i system oponowy - Szyja jako obszar tranzytowy między systemem czaszkowo-kręgowo-krzyżowym a systemem wisceralnym
 • Anatomia kompleksu czaszkowo-szyjnego w praktyce: - Kostne punkty referencyjne - Stawy międzywyrostkowe, połączenie głowowo-szyjne, górny otwór klatki piersiowej - Struktury mięśniowo-powięziowe głowy i cylindry mięśniowo-powięziowe szyi - Obszary potencjalnego konfliktu nerwowo-naczyniowego i mechanizmy dysfunkcyjne
 • Aspekty kliniczne część 1: - Problemy strukturalne i korzeniowe w ujęciu stawów międzywyrostkowych, połączenia głowowo- szyjnego i górnego otworu klatki piersiowej
 • Problemy strukturalne i korzeniowe w ujęciu stawów międzywyrostkowych, połączenia głowowo- szyjnego i górnego otworu klatki piersiowej
 • Badanie manualne: - badanie napięciowe odcinka szyjnego i czaszki - badanie funkcjonalne odcinka szyjnego i czaszki - badanie neurologiczne i testy bezpieczeństwa - testy inhibicji
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze kompleksu czaszkowo-szyjnego: - Techniki mobilizacji stawowych (kręgosłup szyjny, połączenia połączenie głowowo-szyjne, górny otwór klatki piersiowej i połączenie szyjno-piersiowe) - Techniki BLT
 • Kompleks czaszkowo-szyjny - aspekty kliniczne 2: - Problemy neurologiczne (bóle głowy, zawroty głowy) - Dysbalans mięśniowo-powięziowy (blaszki powięziowe szyi)
 • Terapia w obszarze tkanek miękkich kompleksu czaszkowo- szyjnego:
 • Kompleks powięzi szyjnej z ujęciem mięśni grzbietowej i brzusznej części szyi a) Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego b) Techniki pozycyjnego rozluźniania c) Techniki aktywnego rozluźniania d) Techniki harmoniczne e) Techniki nasłuchu
 • Membrany czaszkowe - sierp mózgu, namiot móżdżku, sierp móżdżku
 • Kompleks czaszkowo-szyjny korelacje trzewne: - Pnie współczulne, nerw błędny i normalizowanie napięć autonomicznych - Pochewka szyjna
 • Drenaż i ukrwienie kompleksu czaszkowo-szyjnego:
 • Sploty żylne kręgowe, system żył oponowych, sploty skrzydłowo-podniebienne a) Techniki harmoniczne b) Techniki drenażowe
 • Układ limfatyczny głowowo-szyjny a) Techniki mobilizacji limfatycznej czaszki i odcinka szyjnego
 • Tętnice szyjne i tętnice kręgowe a) kluczowe strefy zaburzeń tętniczych z perspektywy mechanicznej i neurokrynnej
 • Case study: - tworzenie strategii diagnostyczno-terapeutycznych w ramach pracy w grupach - łańcuchy powiązań systemowych - budowanie całościowego obrazu pacjenta w jego środowiskowym kontekście
 • Rozwój kończyny górnej: - Praktyczne ujęcie embriologii - splot szyjny - Korelacje kończyn górnych z systemem czaszkowo-kręgowo-krzyżowym - Korelacje kończyn górnych z systemem wisceralnym
 • Anatomia obszaru obręczy barkowej i ramienia: - Kostne punkty referencyjne - Stawy i aparat torebkowo-więzadłowy - Struktury mięśniowo-powięziowe - Obszary potencjalnego konfliktu nerwowo-naczyniowego
 • Obręcz barkowa i staw ramienny - aspekty kliniczne część 1: - Cieśń podbarkowa - Tendinopatia bicepsa - Problemy stożka rotatorów - Problemy obrąbka
 • Obręcz barkowa i staw ramienny - badanie manualne: - badanie napięciowe kompleksu barkowego - badanie funkcjonalne kompleksu barkowego - badanie prowokacyjne i inhibicyjne kompleksu barkowego
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze stawów kompleksu barkowego: - Techniki biernych mobilizacji stawowych (utrzymywane i rytmiczne) - Techniki mobilizacji z ruchem - Techniki manipulacyjne - Techniki recoil
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze tkanek miękkich kompleksu barkowego: - Powięzie kompleksu barkowego - Bruzdy międzymięśniowe - Kluczowe trajektorie mięśniowo-powięziowe
 • Anatomia obszaru stawu łokciowego: - Kostne punkty referencyjne - Stawy i aparat torebkowo-więzadłowy - Struktury mięśniowo-powięziowe - Obszary potencjalnego konfliktu nerwowo-naczyniowego
 • Staw łokciowy - aspekty kliniczne część 1: - Łokieć tenisisty - Łokieć golfisty
 • Staw łokciowy - badanie manualne: - Badanie struktur torebkowo-więzadłowych - Badanie struktur mięśniowo-powięziowych - Badanie funkcjonalne - Badanie prowokacyjne
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze stawu łokciowego: - Techniki artykulacyjne (ogólne i specyficzne)
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze tkanek miękkich ramienia i przedramienia: - Kompartmenty ramienia i przedramienia ich relacje nerwowo-naczyniowe: - Bruzdy międzymięśniowe - Powięzie ramienia i przedramienia - Kluczowe trajektorie mięśniowo-powięziowe
 • Anatomia obszaru nadgarstka i ręki: - Kostne punkty referencyjne - Stawy i aparat torebkowo-więzadłowy - Struktury mięśniowo-powięziowe - Obszary potencjalnego konfliktu nerwowo-naczyniowego
 • Nadgarstek i ręka - aspekty kliniczne część 1 (problemy wewnątrzstawowe): - Problemy strukturalne w obszarze nadgarstka i dłoni - Zespół cieśni kanału nadgarstka - Zespół cieśni kanału Guyona
 • Nadgarstek i ręka - badanie manualne: - Badanie napięciowe - Badanie funkcjonalne - Badanie prowokacyjne
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze nadgarstka i ręki: - Techniki artykulacyjne (ogólne i specyficzne)
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze tkanek miękkich nadgarstka i ręki: - Powięzi grzbietu i dłoniowej powierzchni ręki - Bruzdy międzymięśniowe - Kompartmenty zginaczy i prostowników
 • Case study: - tworzenie strategii diagnostyczno-terapeutycznych w ramach pracy w grupach - łańcuchy powiązań systemowych - budowanie całościowego obrazu pacjenta w jego środowiskowym kontekście
 • Rozwój kończyny dolnej: - Praktyczne ujęcie embriologii - splot krzyżowy i splot lędźwiowy - Korelacje kończyn dolnych z systemem czaszkowo-kręgowo-krzyżowym - Korelacje kończyn dolnych z systemem wisceralnym
 • Anatomia obszaru stopy i podudzia w praktyce: - Kostne punkty referencyjne - Stawy i aparat torebkowo-więzadłowy - Struktury mięśniowo-powięziowe - Obszary potencjalnego konfliktu nerwowo-naczyniowego
 • Stopa i podudzie - aspekty kliniczne część 1: - Skręcenie stawu skokowego - Zespół zatoki stępu - Zespół kanału kostki przyśrodkowej - Metatarsalgia
 • Stopa i staw skokowy - badanie manualne: - badanie kompleksu skokowego - badanie stępu - badanie śródstopia - badanie strzałki
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze stawów stopy i podudzia: - Sekwencja GOT (General Osteopathic Treatment) - Techniki biernych mobilizacji stawowych (utrzymywane i rytmiczne) - Techniki mobilizacji z ruchem - Techniki manipulacyjne - Techniki recoil
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze tkanek miękkich stopy i podudzia: - Kompartmenty podudzia i ich relacje nerwowo-naczyniowe a) kompartment tylny powierzchowny i głęboki b) kompartment przedni c) kompartment boczny - Bruzdy międzymięśniowe - Powięź podeszwowa i powięź goleni - Kluczowe trajektorie mięśniowo-powięziowe - Podsumowanie i integracja materiału (dzień II)
 • Anatomia obszaru stawu kolanowego: - Kostne punkty referencyjne - Stawy i aparat torebkowo-więzadłowy - Struktury mięśniowo-powięziowe - Obszary potencjalnego konfliktu nerwowo-naczyniowego
 • Staw kolanowy - aspekty kliniczne część 1 (problemy wewnątrzstawowe): - Więzadła wewnątrzstawowe (ACL, PCL) - Łąkotki - Chrząstka stawowa
 • Staw kolanowy - badanie manualne: - Badanie więzadeł wewnątrzstawowych (ACL, PCL) - Badanie łąkotek - Badanie prowokacyjne stawu - Badanie funkcjonalne
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze stawu kolanowego: - Techniki artykulacyjne (ogólne i specyficzne) - Techniki mobilizacji łąkotek - Techniki mobilizacji stawu rzepkowo-udowego - Dekompresja stawu kolanowego
 • Anatomia obszaru stawu biodrowego: - Kostne punkty referencyjne - Stawy i aparat torebkowo-więzadłowy - Struktury mięśniowo-powięziowe - Obszary potencjalnego konfliktu nerwowo-naczyniowego
 • Staw biodrowy - aspekty kliniczne część 1 (problemy wewnątrzstawowe): - Konflikt udowo-panewkowy - Coxartroza
 • Staw biodrowy - badanie manualne: - Badanie więzadeł i torebki stawu biodrowego - Badanie prowokacyjne stawu - Badanie funkcjonalne
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze stawu biodrowego: - Techniki artykulacyjne (ogólne i specyficzne) - Techniki mobilizacji torebki stawowej
 • Staw biodrowy - aspekty kliniczne część 2 (problemy zewnątrzstawowe): - Problemy kaletkowe - Dysbalans mięśniowo-powięziowy
 • Postępowanie terapeutyczne w obszarze tkanek miękkich obręczy biodrowej: - Więzadło pachwinowe i relacje nerwowo-naczyniowe - Okolica okołokrętarzowa - Dół biodrowy - Bruzdy międzymięśniowe
 • Case study: - tworzenie strategii diagnostyczno-terapeutycznych w ramach pracy w grupach - łańcuchy powiązań systemowych - budowanie całościowego obrazu pacjenta w jego środowiskowym kontekście

0